Home Aktualności Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej – minister podpisał rozporządzenie

Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej – minister podpisał rozporządzenie

0
0

– Cieszę się z podpisanego rozporządzenia rozszerzającego możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego – powiedział minister Marek Sawicki po podpisaniu dokumentu.

Fot. Minister Marek Sawicki podczas podpisania rozporządzenia

Fot. Minister Marek Sawicki podczas podpisania rozporządzenia

Ceremonia miała miejsce w gospodarstwie Aliny Paluch zajmującej się tłoczeniem na zimno soku jabłkowego w Klimczycach Kolonii w gminie Sarnaki.

– To szansa dla rolników na dodatkowe dochody z gospodarstwa – podkreślił szef resortu zwracając uwagę, że jest to kontynuacja rozszerzania możliwości sprzedaży bezpośredniej.

– Jednym z jej elementów była podpisana w maju przez Prezydenta RP ustawa z 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przypomniał minister.

Podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wprowadza szereg zmian w stosunku do obowiązujących dotychczas rozwiązań.

Zaproponowane zmiany w dużej mierze wychodzą naprzeciw postulatom organizacji rolniczych i konsumenckich. Były szeroko konsultowane z organizacjami społecznymi i zostały wprowadzone przy ich zaangażowanej współpracy. Polscy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani prowadzeniem produkcji żywności w celu jej sprzedaży  konsumentom na rynkach lokalnych. Świadczy o tym stale wzrastająca liczba podmiotów rozpoczynających taką działalność. Ponadto polscy konsumenci są coraz bardziej zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników.               

W projekcie rozporządzenia wprowadzono szereg ułatwień dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.  

Rozszerzeniu uległ katalogu produktów, wprowadzono podwyższenie limitów wielkości produkcji, określono minimalne wymagania higieniczne i szereg innych ułatwień.

Do końca września br. zarejestrowanych do sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostało 7360 podmiotów.

Minister Marek Sawicki podczas spotkania z dziennikarzami poinformował również o zakończeniu przyjmowania wniosków od rolników o pomoc suszową. Z pierwszych danych wynika, że suma na jaka opiewają wnioski przekracza 600 mln złotych.

– W związku z tym wszystko wskazuje na to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po otrzymaniu wszystkich wniosków oraz ich rozpatrzeniu, będzie musiała zastosować tzw. współczynnik redukcji, aby określić wysokość stawki – powiedział minister.

– Po raz kolejny podkreślam, ze pomoc suszowa nie ma charakteru odszkodowawczego. Nikt z rolników nie może liczyć na 100% odszkodowanie . Pomoc suszowa ma charakter socjalny – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował również o ustalonym przez Europejski Bank Centralny oficjalnego kursu euro, który może być stosowany przy ustalaniu stawek płatności bezpośrednich za rok 2015. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

Do pobrania:

Źródło: MRiRW
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT