Home Aktualności Nowe rozporządzenie weszło w życie

Nowe rozporządzenie weszło w życie

0
0

19 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało pod pozycją 1845 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. w dniu 20 grudnia 2014 r.

Link do strony internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1845 

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT