Home Aktualności Nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca, Antonio Tavares, spotyka się z Komisją Europejską i nakreśla priorytety na lata 2015-2017 oraz sposoby na poprawę trudnej sytuacji rynkowej wieprzowiny

Nowo wybrany przewodniczący grupy roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca, Antonio Tavares, spotyka się z Komisją Europejską i nakreśla priorytety na lata 2015-2017 oraz sposoby na poprawę trudnej sytuacji rynkowej wieprzowiny

0
0

Antonio Tavares z Portugalii został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego grupy
roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca. Powiedział, że grupa robocza zrobi
wszystko co w jej mocy, by doprowadzić do podjęcia działań mających na celu poprawę trudnej
sytuacji na rynku wieprzowiny, który poważnie ucierpiał z powodu rosyjskiego embargo.

Grupa robocza uznała za krok we właściwym kierunku decyzję Komisji dotyczącą uruchomienia
tymczasowego prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego, by złagodzić trudną sytuację
rynkową w perspektywie krótkoterminowej. Niemniej jednak zdaniem grupy roboczej produkty
najmocniej dotknięte rosyjskim embargiem (tłuszcz i smalec) powinny także zostać objęte tym
programem. Ponadto program powinien umożliwić podmiotom wycofanie produktów z
prywatnego przechowywania w momencie poprawy warunków rynkowych.
Grupa robocza omówiła i przedstawiła Komisji także alternatywy dla prywatnego
przechowywania. „Szczególne znaczenie ma znalezienie nowych rynków zbytu dla naszych
produktów i zniesienie barier sanitarnych i fitosanitarnych i innych niepotrzebnych utrudnień w
handlu, by nie dopuścić do ponownego spadku cen gdy mięso trafi ponownie na rynek. Potrzeba
także promocji”, powiedział p. Tavares. Następnie podkreślił, że należy usunąć produkty o
niskiej wartości, które aktualnie są przechowywane i które nie nadają się już do spożycia.
Będzie on również przewodniczył pracom grupy roboczej w zakresie opracowania nowej
wspólnej strategii dobrostanu zwierząt i zastanowi się, jak można pozwolić producentom na
uzyskanie wyższych cen lub dopłat za ich produkty za stosowanie się do wysokich norm
dobrostanu. Ponadto, grupa robocza będzie działać na rzecz zwiększenia konkurencyjności i
zrównoważoności sektora poprzez intensyfikację badań naukowych i innowacji, w szczególności
w dziedzinie wydajnej gospodarki energetycznej, monitorowania kosztów produkcji, big data i
technik rolnictwa precyzyjnego stosowanych w hodowli.
Będą go wspierać Miguel-Angel Higuera z Hiszpanii oraz Margaret Aberg ze Szwecji, którzy
zostali wybrani na wiceprzewodniczących na dwuletnią kadencję. Położyli nacisk na znaczenie
negocjacji UE-Japonia, które są priorytetem unijnego łańcucha rolno-spożywczego. Trzeba
koniecznie upewnić się, że unijne przedsiębiorstwa nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji
konkurencyjnej względem ich konkurentów z negocjacji trans-atlantycznych (TTIP).

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT