Home Aktualności Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Nowy formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

0
0

Uwzględnia on m.in. zmiany wprowadzone do ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2014 poz. 1872). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą jeżeli małżonek rolnika prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne, może wystąpić o nadanie mu osobnego numeru ewidencyjnego. Inną istotną zmianą jest umożliwienie prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w oparciu o kodeksu postępowania administracyjnego. Nowy formularz wniosku wraz z załącznikami umożliwia także wpis do ewidencji wspólnikom spółek cywilnych. Nowy formularz wniosekobowiązuje od 19 marca 2015 r. – otwórz

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT