Home Aktualności O doradztwie rolniczym w Senacie

O doradztwie rolniczym w Senacie

0
0

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w konferencji „Co dalej z doradztwem rolniczym?”, zorganizowanej przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, sfery nauki, zarządów województw, izb rolniczych oraz administracji rządowej.

Fot. Podsekretarz stanu podczas konferencji nt. doradztwa rolniczego, zorganizowanej przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Autor foto: Kancelaria Senatu RP)

Fot. Podsekretarz stanu podczas konferencji nt. doradztwa rolniczego, zorganizowanej przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Autor foto: Kancelaria Senatu RP)

Wiceminister Zarudzki przedstawił aktualną sytuację w doradztwie rolniczym ze szczególnym uwzględnieniem publicznego doradztwa oraz nakreślił plany zmian. Poinformował o podjęciu przez resort rolnictwa prac nad nowelizacją ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (…) w celu zapewnienia efektywnego doradztwa rolniczego, odpowiadającego na stojące przed nim wyzwania.

Pozostali prelegenci, reprezentujący sferę nauki, izby rolnicze oraz doradztwo prywatne, mieli okazję zaprezentować swój punkt widzenia i wynikającą stąd ocenę  oraz potrzebę zmian. Wystąpienia zaproszonych gości otworzyły dyskusję, w trakcie której zaprezentowano różnorodne poglądy na dalszy rozwój doradztwa rolniczego Polsce. Uczestnicy konferencji, odnosząc się do trudnej sytuacji w doradztwie rolniczym, podkreślali przede wszystkim konieczność  zwiększenia finansowania ośrodków doradztwa rolniczego, ale także potrzebę odbudowy wysokiego statusu zawodu: doradca rolniczy oraz konieczność dostosowania zadań do potrzeb rolników mieszkańców obszarów wiejskich.

Potwierdzono, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego nadal posiadają  wysoką, rozpoznawalną markę wśród rolników i mieszkańców wsi. Natomiast w kontekście zadań doradczych podkreślono, że rynek usług doradczych potrzebuje zarówno publicznych jak i prywatnych jednostek. Postulowali ponadto o powrót do akredytacji tych ostatnich.  

Podsumowując konferencję, Wiceminister Zarudzki stwierdził, że ostateczny kształt zmian w doradztwie rolniczym będzie efektem szerokich konsultacji. Zaprosił do aktywnego udziału i wspólnej pracy przedstawicieli  publicznego i prywatnego doradztwa, naukowców i członków izb rolniczych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem doradztwa rolniczego w Polsce.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT