Home Aktualności O jakości żywności w Ostrawie

O jakości żywności w Ostrawie

0
0

Podsekretarz stanu Ewa Lech uczestniczyła wczoraj w polsko-czeskim seminarium inspekcji kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, które odbywało się w Ostrawie (Republika Czeska).

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas seminarium

Fot. Podsekretarz stanu Ewa Lech podczas seminarium

W spotkaniu wzięli udział, po stronie polskiej, zastępcy: Głównego Lekarza Weterynarii,  Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a po stronie czeskiej, wysokiej rangi przedstawiciele wszystkich inspekcji kontrolnych łańcucha żywnościowego pod przewodnictwem wiceminister rolnictwa Republiki Czeskiej Viery Šedivy odpowiedzialnej za kwestie produkcji żywności.

Przesłanką do spotkania była obustronna chęć zacieśnienia i poprawy współpracy służb kontrolnych obu krajów. Ma to związek z występowaniem, od połowy 2012 roku,  problemów w relacjach bilateralnych na tle kwestionowania przez czeskie media jakości polskich produktów żywnościowych.

Celem seminarium było omówienie najważniejszych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, jak również wspólna identyfikacja kwestii spornych, w tym dotyczących metodyki kontroli produktów rolno-spożywczych przez polskie i czeskie inspekcje. Ponadto, omówione zostały zagadnienia związane z zapobieganiem zafałszowaniom żywności, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, certyfikacji transportów zwierząt gospodarskich, jak również aktualna sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, wścieklizny i białaczki bydła.

Obie strony zadeklarowały chęć dalszego zacieśniania kontaktów celem  skuteczniejszej walki obu administracji z nadużyciami w łańcuchu żywnościowym i zwiększenia poziomu ochrony konsumentów. Jedną z form współdziałania polskich i czeskich inspekcji kontrolnych mógłby być w najbliższej przyszłości projekt współpracy transgranicznej polskich i czeskich inspekcji w ramach inicjatywy INTERREG, który pozwoliłby na nawiązanie bezpośrednich kontaktów oraz wymianę doświadczeń i specjalistycznej wiedzy pomiędzy właściwymi jednostkami terenowymi z regionów przygranicznych Polski i Republiki Czeskiej. Decyzje w tym zakresie zostaną wypracowane po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości obu stron.

Republika Czeska jest od wielu lat jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, plasując się na czwartej pozycji wśród krajów, do których Polska eksportuje swoje produkty rolno-spożywcze. Jednocześnie, Polska jest drugim, po Republice Federalnej Niemiec, największym dostawcą produktów rolno-spożywczych na rynek czeski. Zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi za okres 9 miesięcy 2015 roku, polski eksport produktów rolno-spożywczych do Republiki Czeskiej wyniósł  1 179 600 tys. Euro, co oznacza wzrost o 18 % w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku, natomiast polski import z Republiki Czeskiej wyniósł 352 000 tys. Euro, co stanowi 8% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku.   

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT