Home Aktualności O opłatach za przekroczenie kwot mlecznych i kształtowaniu ustroju rolnego

O opłatach za przekroczenie kwot mlecznych i kształtowaniu ustroju rolnego

0
0

– Podjęte przez mnistra rolnictwa starania przyniosły zgodę Komisji Europejskiej na rozłożenie na trzy roczne raty opłat za przekroczenie kwot mlecznych. 

– Pierwsza kara za przekroczenie kwot, za rok kwotowy 2005/2006, wynosiła 243 mln złotych i dotyczyła około 140 tysięcy rolników. Ówczesnemu ministrowi rolnictwa za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie udało się uzyskać rozłożenia opłat na raty – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Rolnicy, którzy przekroczyli swoje kwoty produkcyjne od 13 sierpnia mogą składać wnioski do właściwych oddziałów Agencji Rynku Rolnego o rozłożenie opłat na raty. Pierwszą ratę muszą oni zapłacić do końca września.

–Minister zwrócił uwagę, że około 1/3 producentów będzie wnosiło opłaty w wysokości do tysiąca złotych, a kolejnych około 30% w przedziale od tysiąca do pięciu tysięcy złotych. Tylko około tysiąc producentów (na 63 tysiące, którzy przekroczyli limity) będzie musiało zapłacić za 100%przekroczenie posiadanych limitów. Z reguły są to osoby, które świadomie przekraczały limity licząc na dalsze trwanie dobrej koniunktury z 2014 roku.

Drugim tematem konferencji prasowej ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego była uchwalona przez Sejm RP nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

– Osiągnęliśmy w Sejmie porozumienie wszystkich klubów. Tylko dwóch posłów było przeciwnych. Dlatego apeluję do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze podpisanie tej ustawy. Wszystkie środowiska rolnicze liczą, że Pan Prezydent podpisze ją bez zbędnej zwłoki – powiedział szef resortu rolnictwa.

– Znowelizowana ustawa wprowadza przede wszystkim uspołecznienie obrotu ziemią rolniczą w Polsce. Zabezpiecza zarówno przed nadmierną koncentracją ziemi, jak i przed nadmiernym jej rozdrobnieniem – podsumował Marek Sawicki.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT