Home Aktualności O rolnictwie ekologicznym

O rolnictwie ekologicznym

0
0

Kierownictwo resortu omawiało postulaty przedstawicieli organizacji ekologicznych wynikające z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz uproszczeń i doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania.

Fot. Jabłka

Fot. Jabłka

Zaproponowano uwzględnić m.in.:

1. Uprawy mieszane i współrzędne

– rozszerzenie definicji „uprawa mieszana ekologiczna” – dzięki tej zmianie możliwe będzie deklarowanie do płatności ekologicznej powierzchni upraw mniejszych niż 0,1 ha przylegających do działek rolnych (min. 0,1 ha) z uprawami w ramach tego samego pakietu (ta sama stawka płatności).

Deklaracja „uprawy mieszanej ekologicznej” we wniosku o płatność obejmowała będzie wskazanie gatunków roślin uprawianych na takiej działce z „uprawą mieszaną ekologiczną” oraz powierzchnie uprawy poszczególnych roślin.

– umożliwienie płatności do tzw. „uprawy współrzędnej” w ramach pakietów uprawy warzywne i uprawy zielarskie (np. uprawa współrzędna marchwi i cebuli, pora i selera w rzędach – w ramach tego samego wariantu/pakietu).

Deklaracja uprawy współrzędnej obejmowała będzie wskazanie gatunków roślin uprawianych na takiej działce z uprawą współrzędną bez wskazywania powierzchni uprawy tych roślin.

– umożliwienie płatności do sadów mieszanych – w przypadku sadu mieszanego minimalny poziom obsady będzie wyliczany proporcjonalnie do minimalnej obsady poszczególnych gatunków roślin wchodzących w skład sadu mieszanego na danej działce rolnej.

2. Lista roślin wspieranych w ramach działania

Proponuje się dodanie do:

a) upraw rolniczych: pszenżyta ozimego i jarego, peluszki (groch siewny) z przeznaczeniem na nasiona, owsa szorstkiego i cykorii siewnej;

b) upraw warzywnych: cykorii warzywnej;

c) upraw paszowych: owsa nagiego i lędźwianu siewnego;

d) upraw zielarskich: drapacza lekarskiego, prawoślazu lekarskiego, szanty zwyczajnej i ruty zwyczajnej.

3. Umożliwienie zmiany deklaracji rośliny we wniosku o płatność po terminie składania tych wniosków, jeśli taka zmiana dotyczy rośliny w ramach tego samego pakietu lub wariantu (tej samej stawki płatności).

Ponadto staraniem strony polskiej KE zaproponowała odstąpienie od obowiązku informacyjnego polegającego na zamieszczaniu plakatów lub tablic informacyjnych dla benefiecjentów działania Rolnictwo Ekologiczne, działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT