Home Aktualności O spółkach hodowli zwierząt gospodarskich

O spółkach hodowli zwierząt gospodarskich

0
0

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski przewodniczył spotkaniu członków Kierownictwa resortu z przedstawicielami zarządów 10 spółek hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spotkaniu uczestniczył również zastępca prezesa ANR Andrzej Sutkowski.

Foto. Spotkanie z przedstawicielami zarządów 10 spółek hodowli zwierząt gospodarskich

Foto. Spotkanie z przedstawicielami zarządów 10 spółek hodowli zwierząt gospodarskich

Prezesi zarządów Ośrodków Hodowli Zarodowej w Osięcinach, Mścicach, Dębołęce, Garzynie, Lubianie, Chodeczku, Bobrownikach i Przerzeczynie Zdroju oraz Hodowli Zarodowej Zwierząt w Żołędnicy i Kombinatu Rolnego w Kietrzu przedstawili dotychczasowe osiągnięcia hodowlane oraz sytuację finansową swoich spółek, a także plany na najbliższy rok.

Wiceminister podkreślił znaczenie spółek dla realizacji programów doskonalenia genetycznego krajowego pogłowia bydła, świń i owiec, jak również zwrócił uwagę na możliwość wymiany wyprodukowanego materiału hodowlanego zwierząt i roślin pomiędzy spółkami, a także na potrzebę współpracy z instytutami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w obszarze transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie.

Spotkanie było okazją do dyskusji nad bieżącą sytuacją spółek hodowli zwierząt gospodarskich i planowanymi dalszymi kierunkami ich rozwoju.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT