Home Aktualności O sytuacji na rynku mięsa wieprzowego w Olsztynie

O sytuacji na rynku mięsa wieprzowego w Olsztynie

0
0

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski spotkał się z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

Fot. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Fot. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Rozmowy dotyczyły trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przyjęło w tej sprawie stanowisko, w którym żąda podjęcia szybkich, zdecydowanych i skutecznych działań ze strony administracji rządowej kraju, w celu poprawy dramatycznej sytuacji na tym rynku.

Sekretarz stanu poinformował o podejmowanych działaniach w kraju i na forum Unii Europejskiej, w tym o bezpośrednich rozmowach ministra Krzysztofa Jurgiela z unijnym komisarzem Philem Hoganem, które odbywają się dziś w Brukseli. Strona polska wnioskowała o szybsze uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania oraz o uruchomienie dopłat eksportowych na rynki trzecie.

Ponadto zostało skierowane pismo do Prezesa UOKiK o sprawdzenie informacji czy nie doszło zakłócenie warunków konkurencji lub zmowy cenowej. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami producentów i przetwórców.

Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że wkrótce podane zostaną bliższe szczegóły dotyczące podejmowanych działań.

Przekazał również informację o toczących się pracach nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT