Home Aktualności O usprawnieniu procedur w bankach w zakresie odraczania spłaty kredytów

O usprawnieniu procedur w bankach w zakresie odraczania spłaty kredytów

0
0

Realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 19 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa ARiMR z wnioskiem o usprawnienie procedury w bankach w zakresie odraczania spłaty kredytów ze względu na trudną sytuację w rolnictwie, poprzez przekazanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokładnej informacji do banków o tym, że istnieje możliwość zawieszania i wydłużenia okresu spłaty rat zaciągniętych kredytów z dopłatami z budżetu z powodu m.in. embarga rosyjskiego w oparciu o obowiązujące przepisy.

Z informacji przekazanych przez Członków KRIR wynika, że mniejsze banki spółdzielcze czekają na nowe wytyczne Agencji i odsyłają rolników nie odraczając spłaty. Należy również zwrócić uwagę, że cała procedura z tym związana jest bardzo uciążliwa dla obu stron, zarówno banku jak i rolnika, rolnik ma bowiem zrobić nowy biznesplan, z którego wynikałoby, że nie jest w stanie prawidłowo i terminowo dokonać spłaty kredytu.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT