Home Aktualności Obchody Jubileuszu 70-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Obchody Jubileuszu 70-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

0
0

W piątek, 15 maja 2015 r. Minister Marek Sawicki uczestniczył w obchodach Jubileuszu 70-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Państwowy Instytut Weterynaryjny od lat zajmuje niezwykle wysoką pozycję w polskim i światowym środowisku naukowym. Dotychczasowe osiągnięcia i działania Pracowników Instytutu zapewniły mu dynamiczny rozwój i kluczową rolę w obszarze ochrony zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności i pasz.

Minister podziękował Dyrekcji oraz Pracownikom PIWet-PIB w Puławach za tworzony przez nich dorobek naukowy – ceniony także na arenie międzynarodowej, o czym świadczy współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi za granicą i publikowanie wyników badań w czasopismach o znaczącej randze międzynarodowej. Siedemdziesiąt lat istnienia Instytutu to powód do dumy i satysfakcji dla byłych i obecnych Pracowników. Jednocześnie szef resortu życzył, aby minione siedemdziesiąt lat działalności, które obfitowały w szereg sukcesów, stało się podwaliną dalszego rozwoju i ugruntowania pozycji na naukowej mapie Europy.

Minister wręczył podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” uhonorowanym za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych Pracownikom Instytutu.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT