Home Aktualności Obowiązkowy wyładunek niechcianych połowów

Obowiązkowy wyładunek niechcianych połowów

0
0

Przedstawiciele środowiska rybackiego, przetwórców, nauki oraz administracji rybackiej spotkali się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z sekretarzem stanu Kazimierzem Plocke, aby rozmawiać na temat wyładunku niechcianych połowów.

Fot. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas spotkania w sprawie wyładunku niechcianych połowów

Fot. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas spotkania w sprawie wyładunku niechcianych połowów

Obowiązek takiego wyładunku wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. jest on wprowadzany w krajach UE na mocy rozporządzenia PE i Rady nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

Zgodnie ze zreformowaną Wspólną Polityką Rybołówstwa odrzut przypadkowych połowów uważany jest za znaczne marnotrawstwo zasobów. Wywiera on negatywny wpływ na zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza i ekosystemów morskich. Pogarsza także rentowność rybołówstwa.

W celu stopniowego eliminowania odrzutów, szczególnie w odniesieniu do gatunków objętych limitem połowowym, od przyszłego roku wprowadzony zostanie obowiązek przywożenia do portu, wyładowania i zaraportowania wszystkich połowów ryb, z gatunków: szprot, śledź, łosoś i dorsz, które prowadzone będą na Morzu Bałtyckim od nowego roku. W dalszej perspektywie obowiązek ten obejmie również inne gatunki. Od roku 2017 r. będą to: gładzica i troć.

W trakcie rozmów zdefiniowano obszary wymagające opracowania rozwiązań proceduralnych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji, dotyczące m.in. sposobu raportowania niechcianych połowów, rozliczania kwot połowowych, składowania ryb niestanowiących właściwego celu połowu oraz współpracy w tym zakresie ze służbami weterynaryjnymi. Wskazywano na niejednoznaczność przepisów unijnych oraz brak aktów prawnych dostosowujących prawodawstwo wspólnotowe z zakresu kontroli i środków technicznych do obowiązku wyładunkowego. Przedstawiciele administracji rybackiej przekazali informacje na temat aktualnego stanu prac prowadzonych w ramach prac na poziomie UE. Jednym z efektów działań jest broszura informacyjna skierowana do rybaków z regionu Morza Bałtyckiego, zawierająca wytyczne dotyczące sposobu praktycznego stosowania przepisów w sprawie zakazu odrzutów. Podobne wytyczne dla organów kontroli rybołówstwa w państwach UE przygotowywane są przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa.

W trakcie spotkania ustalono, że do końca grudnia br. podobna broszura informacyjna dla rybaków zostanie opracowana przez polską administrację. Wskazany zostanie w niej sposób postępowania w kwestiach zgłoszonych przez przedstawicieli środowiska rybackiego, jako budzących wiele wątpliwości.

Dzisiejsze spotkanie było kolejnym, z cyklu spotkań konsultacyjnych. Uczestniczył w nim także główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk. Poprzednie spotkanie odbywało się 
20 października br.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT