Home Aktualności Odpowiedź MRiRW na wniosek o powołanie zespołu koordynującego zmianę ustawy o ochronie gruntów

Odpowiedź MRiRW na wniosek o powołanie zespołu koordynującego zmianę ustawy o ochronie gruntów

0
0

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie powołania zespołu koordynującego proces legislacyjny dwóch projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które w różny sposób przewidują przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w dniu 25 lutego 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że:

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu RP wynika, że:

1) w dniu 9 października 2014 roku wpłynął do Sejmu RP kolejny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opracowany przez grupę posłów PO, zgodnie z którym istniałaby możliwość przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi gruntów rolnych klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do przeznaczenia na cele nierolnicze nie przekraczałby 0,5ha – (druk nr 2968);

2) w dniu 2 grudnia 2014 roku wpłynął do Sejmu RP następny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych opracowany przez grupę posłów PSL, zgodnie z którym istniałaby możliwość przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi gruntów rolnych klas 1-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do przeznaczenia na cele nierolnicze nie przekraczałby O,5 ha (druk nr 3139);

3) w dniu 12 grudnia 2014 roku wpłynął do Sejmu RP przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który przewiduje wprowadzenie w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III (druk nr 3157).

Do ww. projektów ustaw stanowisko zajmie również Rząd, a do opracowania projektu stanowiska Rządu do tych projektów ustaw został zobowiązany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 2968) został już skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad opracowaniem projektu stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3139) i do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3157). Po przyjęciu przez Rząd w trybie przewidzianym w Uchwale Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 roku Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979) stanowisko Rządu do ww. projektów ustaw zostanie przekazane do Sejmu RP. Ostateczne propozycje zmiany ustawy zostaną wypracowane w trakcie prac Komisji Sejmowych, w których Krajowa Rada Izb Rolniczych może uczestniczyć.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT