Home Artykuły Odrobaczanie wpływa na mleczność

Odrobaczanie wpływa na mleczność

0
0

Nicień (Ostertagia ostertagi) jest najczęściej występującym pasożytem bydła mlecznego.

Nawet ponad 90 procent zwierząt może być nosicielami tego pasożyta, ale rzadko kiedy można zaobserwować wyraźne objawy kliniczne. Oznacza to, że pomimo zmniejszonego apetytu, płodności i produkcyjności stada, zakażenie nicieniem nie jest uważane za duży problem zdrowotny u bydła.

Dobra pora na odrobaczanie

Dr Philippe Camuset ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie jako weterynarz specjalizujący się w chorobach bydła w Normandii. Lata pracy uczyniły z niego eksperta w dziedzinie parazytologii.

W oparciu o dane zbierane w obsługiwanych gospodarstwach wypracował proaktywne podejście do kwestii pasożytów bydła mlecznego. Od ponad 10 lat przeprowadza audyty wśród stad, które ma pod opieką, a wyniki wykorzystuje w aktywnym dialogu z hodowcami i wraz z nimi opracowuje dynamiczne i kompleksowe metody zapobiegania i zwalczania zakażeń.

„Hodowcy myślą, że odrobaczanie bydła to prosta sprawa i że daje dobre efekty za każdym razem”, tłumaczy Camuset. „Muszę ich przekonywać, że jest jedna dobra pora na podawanie preparatów”.

„Wielu weterynarzy ma obawy przed leczeniem chorób pasożytniczych, a moja metoda sprawia, że weterynarz czuje się pewnie prowadząc rozmowy w oparciu o zebrane dane oraz że prawdopodobieństwo niepowodzenia procedury jest niewielkie”.

Camuset pokazuje hodowcom tabele z danymi zebranymi w ich własnych stadach i na tej podstawie rozmawia z nimi o potencjalnym wpływie zakażenia na zwierzęta i sugeruje najlepsze metody zapobiegania i zwalczania.

„Takie podejście przekonuje ich, że odrobaczanie jest konieczne i zachęca do korzystania z moich rad dotyczących pory i sposobu odrobaczania”.

Szczegółowy harmonogram różni się w zależności od indywidualnych potrzeb danego stada. Poniższa tabela pokazuje przykładowe zalecenia opracowane dla jednego z klientów Camuseta na podstawie bieżącej oceny stada:

Przykładowy program walki z pasożytami na rok 2015

kwiecień

Cydectin® LA – dla rocznych zwierząt przed lub bezzwłocznie po wypuszczeniu na wypas w Miejscu A

Cydectin Pour On dla wołów przed wypuszczeniem na pastwisko trawiaste w Miejscu C lub D

Przeprowadzić 5 badań krwi na obecność motylicy wątrobowej

maj

 

Obserwować, czy krowy mleczne kaszlą, Cydectin Pour On podawać zasuszonym krowom wysokomlecznym tuż przed wycieleniem

czerwiec

 

 

lipiec

Cydectin Pour On dla cieląt przed wypuszczeniem na popas w Miejscu B

 

sierpień

 

Cydectin Pour On dla jałówek – podać tuż przed wycieleniem

wrzesień

 

październik

 

listopad

 

grudzień

Pepsynogen dla 5 cieląt mlecznych w Miejscu A

Zmienić na preparat bez abamektyny po sprowadzeniu jałowic cielnych z pastwisk w listopadzie

 

styczeń

 

 

 

luty

 

 

 

marzec

 

 

 

Camuset często zaleca, aby odrobaczać zwierzęta tuż przed wyprowadzeniem na popas i podkreśla znaczenie odrobaczania jałówek i osobników wysokomlecznych przed wycieleniem, co pozwoli zmniejszyć wpływ pasożytów na laktację. Takie podejście umożliwia wykorzystanie preparatów odrobaczających do zapobiegania zakażeniom i przynosi korzyści w stadach bydła mlecznego:

„Krowy wcześniej zachodzą w ciążę i lepiej wyglądają, zmniejsza się również ilość nicieni płucnych i współczynnik gęstości optycznej dla przeciwciał Ostertagia ostertagi.

Od siedmiu lat dr Camuset jest przewodniczącym grupy ds. parazytologii w SNGTV (krajowa organizacja techniczna weterynarzy we Francji). Jest zwolennikiem wprowadzania kompleksowego programu, który umożliwia skuteczne stosowanie preparatów odrobaczających bez podawania dawek większych niż to konieczne.

Camuset odkrył, że najlepszym sposobem do zmotywowania hodowców do wprowadzenia kompleksowego programu odrobaczania jest zestawienie danych zebranych w poszczególnych stadach i wspólne omówienie wyników:

„Dwa zestawy danych do przedyskutowania z hodowcami to liczba epizodów klinicznych wywołanych przez pasożyty oraz ocena laboratoryjna typu i ilości pasożytów”, tłumaczy Camuset.

„Myślę, że warto również przekonywać hodowców, że warto wykonywać testy pod mikroskopem, serologie, wyznaczanie wskaźnika gęstości optycznej, pepsynogenu oraz koproskopię, ponieważ takie badania dostarczają informacji o tym, które pasożyty występują w stadzie i w jakich ilościach. Można wtedy porozmawiać z hodowcą o potencjalnym wpływie pasożytów na zdrowie zwierząt i produkcję, a to zmotywuje ich do wdrożenia zalecanego programu.”

Według dr. Camuseta czas trwania leczenia oraz konieczność głodówki zwierzęcia w jego trakcie to główne czynniki decydujące o tym, jaki preparat podać w danej chwili:

„Zalecam, aby jedną z okazji do przeprowadzenia odrobaczania był końcowy etap okresu zasuszania, tuż przed wycieleniem. W takim wypadku polecam moksydektynę, ponieważ działa dłużej, a więc przynosi lepsze korzyści”.

Opublikowane badania potwierdziły, że podawanie zasuszonym zwierzętom preparatu w formie do aplikacji zewnętrznej tuż przed rozpoczęciem laktacji może wpływać na zwiększenie produkcji mleka o 0,54 do 1,24 kg dziennie [Yazwinski i in. 1999, Rock i Clymer 2002, Murphy 1998]. Przekłada się to na 183 litry mleka od jednej krowy w ciągu okresu laktacji trwającego 305 dni.

W podsumowaniu dr Camuset stwierdza: „Jeśli zwierzęta mają być odrobaczone podczas laktacji, to sugerowałbym zastosowanie takiego preparatu, które nie powoduje utraty mleka”.

Źródło: http://www.thedairysite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT