Home Aktualności Odstrzały dzików na Podlasiu

Odstrzały dzików na Podlasiu

0
0

Minister rolnictwa Marek Sawicki oraz minister środowiska Maciej H. Grabowski uczestniczyli w poniedziałek we wspólnej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie dotyczyło walki z afrykańskim pomorem świń oraz przymusowego odstrzału dzików w województwie podlaskim.

Fot. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki i minister środowiska Maciej H. Grabowski podczas konferencji prasowej w KPRM

Fot. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki i minister środowiska Maciej H. Grabowski podczas konferencji prasowej w KPRM

Taką decyzję, na wniosek marszałka województwa podlaskiego, podejmie sejmik województwa. – To decyzja trudna, ale konieczna ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister Sawicki poinformował, że do tej pory na walkę z ASF wydano 13 mln złotych. Z tej kwoty 7 mln zł przeznaczono na zdjęcie z rynku 50 tys. t wieprzowiny z województw podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Później rolnikom z tzw. strefy zapowietrzonej, którzy zostali poszkodowani przez dziki, wypłacono nieco ponad 1 mln zł z tytułu pomocy de minimis. Natomiast Inspekcja Weterynaryjna na bezpośrednie zwalczanie ASF wydała kolejne 5 mln zł.

Minister Sawicki – zapowiadając przymusowy odstrzały dzików w woj. podlaskim – przypomniał, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem o odszkodowania za zniszczenia wyrządzone przez te zwierzęta rolnicy powinni występować do kół łowieckich. Zachęcał też do kierowania spraw na drogę sądową w sytuacjach spornych.

Minister środowiska Maciej H. Grabowski przypomniał, że od grudnia trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie, zmierzającą do uproszczenia uzyskiwania odszkodowań przez rolników. Nowela zakłada, że odpowiedzialność za straty będzie spoczywała nie tylko na kołach łowieckich, lecz także na Polskim Związku Łowieckim, który je zrzesza. Uproszczeniu mają ulec również przepisy dotyczące samego szacowania strat. Ponadto projekt daje możliwość wypowiedzenia dzierżawy kołu łowieckiemu, które zalega z wypłatą odszkodowania lub nie wywiązuje się z planu odstrzałów zwierzyny.

Ministrowie zwrócili również uwagę, że już w sezonie 2013/2014 odstrzały dzików na Podlasiu zwiększyły się aż o 30%.

Źródło: MRiRW.

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT