Home Aktualności Opinia KRIR w sprawie pomocy dla producentów mleka

Opinia KRIR w sprawie pomocy dla producentów mleka

0
0

W związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych – tymczasowa nadzwyczajna pomoc KE dla producentów mleka (projekt do pobrania>>>) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał pismem z dnia 17 listopada 2015 roku opinię samorządu rolniczego w tej sprawie:

„Uprzejmie informuję, że samorząd rolniczy już dwukrotnie przedstawiał opinię w sprawie rozdysponowania pomocy finansowej dla producentów mleka określonej w projekcie rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej w sprawie czasowego nadzwyczajnego wsparcia dla rolników w sektorze produkcji zwierzęcej (pismo znak KRIR/JK/993/15 z dn. 9 września br. oraz w pismo z dn. 13.10.2015 r. znak KRIR/MR/1133/2015 ) i stanowisko to nie uległo zmianie.

Komisja Europejska określiła, że celem pakietu pomocy jest poprawa płynności finansowej rolników, stabilizacja rynków oraz poprawa funkcjonowania łańcuch dostaw w sektorze produkcji zwierzęcej. Ze względu na spadek cen mleka kwota pomocy finansowej powinna zostać przyznana producentom mleka, którzy wprowadzają mleko lub produkty mleczne na rynek. Pomoc powinna być wypłacana poprzez dopłacenie do 1 litra określonej dla gospodarstwa kwoty mlecznej, po udokumentowaniu przez rolnika aktualnej produkcji i sprzedaży mleka według stanu na 31 marca 2015 r.

Odnosząc się do zapisów projektu rozporządzenia proponujemy zniesienie ograniczenia dostępu do pomocy dla producentów, którzy w dniu 31 marca 2015 roku posiadali indywidualną kwotę dla dostaw lub kwotę indywidualną dla dostaw bezpośrednich przekraczającą 250 000 kg, lub posiadali obie kwoty i ich suma przekraczała 250 000 kg mleka, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisu paragrafu 4, że wsparcia udziela się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka – jednak nie więcej niż 250 000 kg dla kwoty indywidualnej dla dostaw lub dla kwoty indywidualnej dla sprzedaży bezpośredniej lub jeśli suma tych kwot przekracza 250 000 kg do maksymalnie 250 000 kg.”

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT