Home Aktualności Opinia samorządu rolniczego w sprawie podziału pomocy dla polskich producentów mleka

Opinia samorządu rolniczego w sprawie podziału pomocy dla polskich producentów mleka

0
0

W odpowiedzi na pismo MRiRW dotyczące przedłożenia stanowiska odnośnie kryteriów rozdysponowania producentom mleka pomocy finansowej w wysokości 28 946 973 EUR, określonej w projekcie rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej w sprawie czasowego nadzwyczajnego wsparcia dla rolników w sektorze produkcji zwierzęcej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 14 października 2015 r. przedstawił swoją opinię.

Ze względu na cel określony przez Komisję Europejską, jaki ma spełnić przyznany pakiet pomocowy to jest wsparcie poprawy płynności finansowej rolników, stabilizacja rynków oraz poprawa funkcjonowania łańcuch dostaw w sektorze produkcji zwierzęcej, szczególnie ze względu na spadek cen mleka kwota pomocy finansowej powinna zostać przyznana producentom mleka poprzez dopłacenie do 1 litra określonej dla gospodarstwa kwoty mlecznej, po udokumentowaniu przez rolnika aktualnej produkcji i sprzedaży mleka według stanu na 1 marca 2015 r.

Samorząd rolniczy wyraził ubolewanie, że głos producentów mleka i Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrażony w piśmie z dnia 9 września br. do Pana Ministra Marka Sawickiego (zobacz >>>) nie został uwzględniony, a przedstawiona propozycja podziału środków pomocowych sprawia wrażenie jakby była przygotowana bez znajomości specyfiki branży mlecznej.

Jeżeli na obecnym etapie ustaleń możliwy jest wyłącznie wybór pomiędzy przedstawionymi wariantami, to samorząd rolniczy opowiada się raczej za wariantem 1, czyli wypłaty wsparcia do wszystkich krów mlecznych (szacunkowa wysokość wsparcia do krowy mlecznej wynosiłaby ok. 48 zł, a pomoc uzyskałoby 370756 producentów).

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT