Home Aktualności Ostatnie Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji

Ostatnie Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji

0
0

25 marca 2015 r. odbyło się XVII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które było jednocześnie ostatnim posiedzeniem IV kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2014 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2014 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. W związku z upływem IV kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz złożył Członkom KRIR podziękowania za zaangażowanie w pracę mijającej kadencji 2011-2015 Krajowej Rady oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i medale.

Posiedzenie KRIR tradycyjnie już było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, tj. Poseł RP, Przewodniczącą Sejmowej Podkomisji ds. zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych – Dorotą Niedzielą oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody – Piotrem Otawskim. Dyskusja dotyczyła nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie” oraz prac legislacyjnych dot. sprzedaży bezpośredniej.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT