Home Aktualności Pieniądze dla rolników, którym dziki zniszczyły pola

Pieniądze dla rolników, którym dziki zniszczyły pola

0
0

Uprawnionym rolnikom z woj. podlaskiego, którym w 2014 r. dziki zniszczyły pola, ARiMR zaczyna wypłacać pieniądze.

Choć trwa jeszcze przyjmowanie wniosków o przyznanie takiej pomocy, ruszyły już pierwsze wypłaty z tego tytułu. 19 marca Agencja przekazała 1,78 mln zł, 221 rolnikom, którzy już na początku naboru złożyli swoje wnioski o przyznanie wsparcia, na pokrycie szkód wyrządzonych w ich uprawach przez dziki. Wszystkich wniosków o taką pomoc jest 405, a kwota wsparcia, o które ubiegają się rolnicy wynosi 4,16 mln zł. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji jeszcze do 31 marca 2015 r.

Na udzielenie pomocy rolnikom, których uprawy zniszczyły w 2014 r. dziki, Rząd przeznaczył 6,1 mln zł. Uprawnieni do jej otrzymania są rolnicy z województwa podlaskiego, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obszary te zostały wymienione w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. U. poz. 420, z późn. zm.). Wsparcie takie będzie przyznawane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że rolnik może otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro. Wysokość pomocy stanowić będzie równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Z tym, że wysokość pomocy będzie pomniejszona o rekompensaty otrzymane z kół łowieckich oraz o wartość wsparcia, którą rolnik otrzymał w grudniu 2014 r. – wówczas również Agencja wypłacała rolnikom z wymienionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane przez dziki. W przypadku gdy wysokość pomocy w ciągu trzech ostatnich lat przekroczy 15 tys. euro, wówczas otrzyma maksymalne możliwe wsparcie czyli równowartość 15 tys. euro.

Pobierz wniosek (format xlsx)

Pobierz wniosek (format PDF)

Załącznik do wniosku (Informacja o otrzymanej pomocy publicznej)

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.

1) oświadczenie producenta rolnego, o tym czy uzyskał:

  • odszkodowanie z tytułu szkód, przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie – również o jego wysokości,
  • pomoc, o której mowa w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jeżeli uzyskał taką pomoc – również o jej wysokości;

2) oświadczenie producenta rolnego, że w przypadku otrzymania pomocy z tego programu nie będzie ubiegał się o odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu wyrządzonych szkód przez dziki.

Jest to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie. 

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT