Home Artykuły Po co rolnikowi GPS?
Po co rolnikowi GPS?

Po co rolnikowi GPS?

0
0

Nowe technologie w rolnictwie to rozwiązania, których zadaniem jest ułatwienie i skrócenie rolnikom pracy, obniżenie kosztów produkcji, a także dostosowanie się do stale zmieniających się przepisów. Dzięki nowym technologiom rolnictwo może być również bardziej wydajne, a co za tym idzie – opłacalne. Jednym z systemów, który ma coraz szersze zastosowanie, jest GPS.


System GPS nie jest w rolnictwie czymś nowym. Stosowany jest od dawna do precyzyjnego mierzenia powierzchni działek, które jest nieporównywalnie bardziej dokładne niż stosowanie tradycyjnych metod pomiaru. Nawigacja satelitarna minimalizuje powstanie błędów podczas pomiarów, dzięki czemu uzyskany wynik zgodny jest w stu procentach z faktyczną powierzchnią działki. Ale to niejedyna możliwość zastosowania GPS w rolnictwie. Jego możliwości jest o wiele więcej.

Zaznaczanie szczególnie istotnych miejsc

GPS ma tym większe zastosowanie, im większe jest gospodarstwo rolne i powierzchnia ziemi uprawnej. Nawigację satelitarną można z powodzeniem wykorzystywać do wyznaczania odległości na polu oraz do zaznaczania miejsc, w których pobierane są próbki glebowe. Jak wiadomo, struktura i skład gleby są wyjątkowo zmienne – tylko pobranie kolejnej próbki w tym samym miejscu, co poprzednia, daje miarodajną informację na temat tego, jak na glebę zadziałały podane nawozy. W taki sam sposób można wykorzystać GPS do zaznaczania miejsc szczególnie zachwaszczonych (gdzie trzeba podać zwiększoną dawkę herbicydów), a także podmokłych czy kamienistych (co jest ważną informacją szczególnie dla operatorów ciągników oraz kombajnów). System ułatwia też prace operatorom w inny sposób – pozwala skrócić czas pracy w godzinach nocnych przy ograniczonej widoczności. Dzięki nawigacji możliwe jest prowadzenie maszyny bezpośrednio po ścieżce, co zarówno zmniejsza zużycie paliwa, jak i skraca czas pracy na polu.

Precyzyjne nawożenie

System GPS ma coraz większe zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym. Wykorzystuje się go między innymi do tworzenia specjalnych map informujących o zasobności gleby w poszczególne składniki mineralne. Nowoczesne rozsiewacze nawozów mają najczęściej zaawansowane komputery pokładowe, do których można wgrać wcześniej przygotowane mapy. Dzięki temu możliwe jest takie ustalenie planu nawożenia, by rozsiewacz dostarczał dokładnie tyle nawozu, ile dana partia gleby potrzebuje. Taka metoda umożliwia obcięcie wydatków na nawożenie nawet o kilkadziesiąt procent – nie podaje się bowiem dużych ilości nawozu w tych miejscach, które są naturalnie zasobne w składniki mineralne.

Strategia przyszłych plonów

System GPS to również idealne wsparcie dla tworzenia strategii prowadzenia pola w kolejnych latach. Dzięki niemu można tworzyć mapy wysokości plonów w różnych częściach gospodarstwa. Już po jednym spojrzeniu na taką mapę można ocenić, gdzie plony są najlepsze, które części pola wymagają większej dbałości o uprawę i nawożenie oraz gdzie zwiększyć lub zmodyfikować dawkę wysiewanych nasion. Ma to później przełożenie na lepsze plony w latach kolejnych.

Autor: Anna Banaszkiewicz

Facebook Comments Box