Home Artykuły Pobieranie próbek śliny do wykrywania wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń na farmach w Belgii

Pobieranie próbek śliny do wykrywania wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń na farmach w Belgii

0
0

Badanie śliny na obecność wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego świń [ang. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS] zyskuje w ostatnich latach coraz bardziej na popularności. Jest szybsze i tańsze niż tradycyjne badanie osocza. Z drugiej strony może nastręczać trudności, jeśli chodzi o interpretację wyników badań przeprowadzanych w gospodarstwach, gdzie zaobserwowano endemiczne wystąpienie choroby lub w stadach wcześniej zaszczepionych. Do takiego wniosku doszli S. Van Poucke, E. de Jong, C. Goodell, E. Van Driessche i T. Meyns z firmy Merial.

Celem ich badania było uzyskanie dokładniejszych informacji na temat zależności pomiędzy ilością wszystkich próbek a ilością wyników dodatnich (ang. sample-to-positive ratio, S/P) w ślinie i serum oraz wglądu w profile zakażeń w gospodarstwach.

Materiały i metody

W 20 belgijskich gospodarstwach pobrano po 3 próbki śliny od zwierząt w następujących kategoriach wiekowych: (1) 4 do 7 tygodni, (2) 8 do 12 tygodni, (3) 13 do 21 tygodni. W każdej zagrodzie mieszkało od 5 do 13 świń. Od wszystkich zwierząt pobrano próbki osocza. Zarówno ślinę, jak i osocze zbadano na obecność przeciwciał wirusa PRRS za pomocą zestawów do testu ELISA (PRRS X3 AB oraz PRRS OF, IDEXX). Za wynik pozytywny uznawano S/P ≥ 0.4. Dodatkowo za pomocą PCR z odwrotną transkryptazą oznaczano obecność RNA wirusa w próbkach śliny (wirotyp PRRS).

Wyniki

Współczynnik korelacji pomiędzy średnim wynikiem S/P w serum i ślinie wyniósł 0.68; ponadto 0.87 i 0.78 odpowiednio w 3 grupach wiekowych. W dwóch najmłodszych grupach wyniki S/P PRRS zarówno w ślinie jak i w serum pokazały duże zróżnicowanie wśród zwierząt w tym samym gospodarstwie. Natomiast w najstarszej grupie te same badania dały wyniki albo bardzo niskie, albo bardzo wysokie. Niskie tam, gdzie cyrkulacja wirusa (obserwowana na podstawie dodatnich wyników odwrotnej transkryptazy ze śliny) była niska lub nie było jej wcale. Liczba dodatnich wyników z 20 próbek śliny badanej odwrotną transkryptazą wyniosła 6, 14 i 9 odpowiednio dla trzech grup wiekowych. Wszystkie wyizolowane wirusy należały do typu europejskiego.

Dyskusja

Niższy współczynnik korelacji wśród młodych prosiąt był wynikiem dużej rozbieżności wyników S/P pomiędzy prosiętami z różnych gospodarstw, ponieważ do tej grupy należały zarówno zwierzęta o dużej lub małej ilości matczynych przeciwciał, jak i osobniki, które zostały niedawno uległy zakażeniu wirusem. Wyniki ponadto pokazały, że najwięcej zakażeń wirusem PRRS miało miejsce pomiędzy zakończeniem etapu karmienia a przed rozpoczęciem tuczu. Dlatego wiedza o stopniu zainfekowania gospodarstwa może przynieść najwięcej korzyści właśnie w przypadku zwierząt w końcowym etapie karmienia lub we wczesnym tuczu, a wielokrotne sprawdzanie ilości przeciwciał należałoby wykonywać przez cały czas tuczu.

Wnioski

Wyniki pokazały, że ślina może być ważnym źródłem informacji o zakażeniu PRRS nawet w warunkach endemicznych. Regularne pobieranie próbek od zwierząt w różnym wieku dostarcza bieżących informacji o stanie zwierząt.

Zaprezentowano na Europejskim Sympozjum Zarządzania Zdrowiem Trzody Chlewnej w 2015 roku.

Źródło: http://www.thepigsite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT