Home Aktualności Podczas pierwszego posiedzenia z udziałem p. Hogana, nowego komisarza UE ds. rolnictwa, Copa-Cogeca podkreśliła potrzebę uproszczenia unijnej polityki rolnej, którą określiła mianem biurokratycznego monstrum

Podczas pierwszego posiedzenia z udziałem p. Hogana, nowego komisarza UE ds. rolnictwa, Copa-Cogeca podkreśliła potrzebę uproszczenia unijnej polityki rolnej, którą określiła mianem biurokratycznego monstrum

0
0

Podczas pierwszego posiedzenia z udziałem p. Hogana, nowego komisarza UE
ds. rolnictwa, Copa-Cogeca podkreśliła potrzebę uproszczenia unijnej polityki
rolnej, którą określiła mianem biurokratycznego monstrum
Podczas pierwszego posiedzenia z udziałem p. Hogana, nowego komisarza UE ds. rolnictwa,
przewodniczący organizacji rolniczych z całej Europie pochwalili jego plany dot. uproszczenia
unijnej polityki rolnej oraz wskazali obszary, w których potrzeba działań.
Albert Jan Maat, przewodniczący Copa, przestrzegł przed nadmierną biurokracją w nowej
wspólnej polityce rolnej (WPR), ze szczególnym naciskiem na skomplikowane instrumenty
zazieleniania, oraz przed ryzykiem stosowania odmiennych polityk w różnych państwach
członkowskich. Ponadto rolnicy obawiają się, że czas upływa, a oni nie znają jeszcze wszystkich
zasad niezbędnych do wdrożenia WPR. P. Maat wezwał więc Komisję Europejską do
zapewnienia pewnej tolerancji dla rolników podczas wdrażania nowych instrumentów
w pierwszym roku obowiązywania reformy. Powiedział, że należy również jak najszybciej
wyjaśnić wszelkie wątpliwości dot. zazieleniania oraz przekonać władze krajowe do udzielania
rolnikom pomocy i porad.
Christian Pèes, przewodniczący Cogeca, podkreślił, że w tym momencie reszta świata
koncentruje się na produkowaniu większej ilości żywności, dlatego też należy zagwarantować,
że instrumenty zazieleniania nie pociągną za sobą wyłączania gruntów z produkcji. Rolnicy
i spółdzielnie oczekują rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron, które umożliwią ochronę
zasobów naturalnych oraz zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania, a jednocześnie
zagwarantują im rentowność i możliwość udzielenia odpowiedzi na wzrost popytu.
Dlatego też Copa-Cogeca wyraziła zadowolenie, gdy p. Hogan określił uproszczenie polityki
rolnej priorytetem nowej Komisji. P. Hogan wspomniał o planach rozpoczęcia szczegółowej
kontroli w celu zidentyfikowania obszarów i elementów, które można uprościć. Powiedział,
że przedstawi wyniki w ciągu pierwszego roku swojej kadencji. Obecni na posiedzeniu
przewodniczący organizacji i spółdzielni rolniczych z całej Europy przyjęli to z zadowoleniem.
Wezwali także Komisarza do zatwierdzenia do końca roku jak największej liczby programów
rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzyko
opóźnienia procesu do maja 2015 r., co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność
europejskich rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.
Co więcej, wielu europejskich rolników i spółdzielni cierpi w wyniku kryzysu wywołanego
rosyjskim embargiem. Copa-Cogeca zaapelowała więc o bardziej ukierunkowane wsparcie,
szczególnie dla tych w najgorszej sytuacji. Łotwa, Estonia, Litwa i Finlandia z dnia na dzień
straciły swój najważniejszy rynek eksportowy dla produktów mlecznych, w szczególności serów.
P. Maat podkreślił, że w niektórych przypadkach ceny spadły o ok. 30 %. Dodał, że potrzeba
także działań w sektorze warzyw i owoców, wieprzowiny i wołowiny.

P. Pèes zwrócił uwagę na potrzebę udzielenia wsparcia w celu znalezienia nowych rynków zbytu,
np. w gospodarkach wschodzących, oraz zniesienia barier sanitarnych i innych
nieuzasadnionych przeszkód w handlu. Należy również zorganizować kampanie promocyjne.

Kluczem jest solidarność. Na zakończenie dodał, że w budżecie na 2015 r. należy przewidzieć
dodatkowe instrumenty wsparcia w celu rozwiązania tych problemów, tak aby zapobiec
załamaniu się rynków oraz porzucaniu działalności przez rolników i spółdzielnie.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT