Home Artykuły PODZIAŁ KOMBAJNÓW DO ZBIORU ZIEMNIAKÓW
PODZIAŁ KOMBAJNÓW DO ZBIORU ZIEMNIAKÓW

PODZIAŁ KOMBAJNÓW DO ZBIORU ZIEMNIAKÓW

0
0

Produkcja ziemniaków na tle innych roślin uprawnych wyróżnia się dużą pracochłonnością, a nakłady ponoszone na zbiór bulw mogą stanowić nawet 40-50% ogólnych nakładów. Ważne jest by podkreślić, że zbiór roślin okopowych – ziemniaków – wykonać należy przy pełnej dojrzałości bulw, gdy skórka jest skorkowaciała i nie przesuwa się pod naciskiem palca.

Należyty dobór sprzętu do warunków zbioru oraz prawidłowa obsługa maszyn pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktu. Stwierdzono nawet, że rodzaj maszyny kopiącej zastosowanej podczas zbioru jest drugim pod względem ważności elementem determinującym wielkość uszkodzeń bulw. Obecnie zbioru ziemniaków dokonuje się najczęściej za pomocą kombajnów, które pozwalają na:

  • kopanie ziemniaków,
  • odseparowanie bulw od gleby, łęcin, kamieni i pozostałych zanieczyszczeń,
  • gromadzenie bulw w zbiorniku maszyny lub ich transportowanie bezpośrednio na jadący w pobliżu zestaw transportowy.

Co ciekawe, kombajny do zbioru ziemniaków zaczęto stosować w polskim rolnictwie stosunkowo późno. Początkowo były one notowane jedynie w gospodarstwach państwowych i spółdzielczych. Najwcześniejsze dane, odnoszące się do liczby tych maszyn dotyczą 1970 r. W państwowych gospodarstwach rolnych było wówczas 1518 szt. tych maszyn, tymczasem w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych – 31 szt.

Producenci kombajnów mają do zaoferowania szeroką gamę tego typy maszyn, które plantatorzy ziemniaków mogą wybrać i w razie konieczności modyfikować tak, aby dostosować je do istniejących warunków uprawy i sposobu zbioru w gospodarstwie. Podstawowymi różnicami występującymi pomiędzy kombajnami jest liczba podkopywanych rzędów, sposób rozładunku ziemniaków oraz separatory łętów, kamieni i brył. Na plantacjach o małej powierzchni rolnicy używają kombajny ze zbiornikiem wychylnym lub ze zbiornikiem wyposażonym w przenośnik podłogowy. Tymczasem w gospodarstwach o dużej koncentracji produkcji ziemniaków prym wiodą kombajny posiadające przenośnik wyładowczy. Zapotrzebowanie na robociznę do sortowania ziemniaków uzależnione jest od zawartości kamieni i brył w warstwie podkopywanej gleby, rodzaju separatora zainstalowanego na kombajnie oraz przeznaczenia ziemniaków.

Kombajny do zbioru ziemniaków są produkowane miedzy innymi jako maszyny:

  • jednorzędowe,
  • dwurzędowe jednostki samobieżne, które zostały wyposażone w zbiornik bulw dużej ładowności lub nie posiadają zbiornika ziemniaków (wykopane ziemniaki są transportowane na jadący obok zestaw transportowy),
  • trzyrzędowe jednostki samobieżne,
  • czterorzędowe samojezdne jednostki wyposażone w zbiornik dużej ładowności lub takie nie posiadające zbiornika na ziemniaki.

Przykładem kombajnu jednorzędowego jest Z 644 Anna. Kombajn ten jest wyposażony w zasobnik o pojemności 1500 kg z przenośnikiem podłogowym napędzanym silnikiem hydraulicznym do wyładunku. Może być on używany na plantacjach o szerokości międzyrzędzi 67,5-75,0 cm i zakamienieniu do 5 t/ha oraz przy większej masie porostu. Nowsze modele kombajnów Z 644/3 i Z 644/4 są wyposażone w stałe oraz wymienne otuliny na prętach przenośników odsiewających, wydłużony stół przebierczy z siedziskami, zmodernizowane kroje tarczowe i dodatkowe urządzenie oczyszczające ziemniaki z zanieczyszczeń. Przy obsadzie 2–4 pracowników przy stole selekcyjnym kombajn może pracować z prędkością 4–5 km/godz., uzyskując wydajność 0,15–0,20 ha/godz.

Kombajnem dwurzędowym jest model Spirit 6200 z przesuwem bocznym, zbiornikiem na ziemniaki o pojemności 6000 kg, taśmą łęcinową, która skutecznie odseparowuje łęciny. Dysponuje on trzema prędkościami roboczymi. W razie potrzeby maszynę tę można wyposażyć w zbiornik WB, możliwość rozładunku w czasie jazdy, osobne napędy przenośnika i podłogi. Do zbioru ziemniaków, ale także innych warzyw korzeniowych mogą służyć dwurzędowe kombajny GZ 1700 DL/DLS oferowane przez firmę Grimme. Maszyny te posiadają dwa główne przenośniki separujące, z których pierwszy może mieć budowę kaskadową i zapewniać skuteczne wydzielanie gleby ze strumienia masy dostarczanego przez zespół wyorujący. Regulacja wysokości kaskad pozwala dostosować intensywności oddziaływania tego zespołu na obrabiany materiał w zależności od cech fizycznych bulw oraz warunków glebowych.

Biorąc pod uwagę kombajny czterorzędowe warto wspomnieć o VARITRON 470 firmy Grimme. Maszynę tę wyróżnia różnorodność kombinacji separatorów (MultiSep, separator rolkowy, podnośnik drobnych łętów), zbiornik pośredni o ładowności 7 ton oraz wysoka wydajność. Kierowca z komfortowej kabiny ma bezpośrednio dobrą widoczność na zespół wyorujący i taśmy odsiewające. Ponadto kombajn ten jest wyposażony w gąsienicowy układ bieżny chroniący podłoże, a jego nowoczesny silnik Mercedes-Benz spełnia normę spalin etap IIIB i dzięki pracy w trybie automotiv jest niezwykle oszczędny w zużyciu paliwa.

Autor:  Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments