Home Aktualności Polski eksport żywności nadal rozpędzony

Polski eksport żywności nadal rozpędzony

0
0

Od stycznia do maja 2015 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 9,3 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku jest to wzrost o około 480 mln euro, czyli o 5,5%.

 

– Jest coraz bardzie prawdopodobne, że w tym roku sprzedamy żywność na rekordowym poziomie 25 mld euro. A to wszystko mimo wciąż obowiązującego rosyjskiego embarga – mówi minister rolnictwa Marek Sawicki. 

Federacja Rosyjska to tradycyjnie ważny odbiorca polskich produktów rolno-spożywczych. W 2013 r. polski eksport od Rosji wyniósł 1 252 mln euro (wzrost o 19% w stosunku do roku poprzedniego), co stawiało Rosję na 3. miejscu w polskim eksporcie rolno-spożywczym, po Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W 2014 r. strona rosyjska wprowadziła szereg zakazów dla polskich produktów rolno-spożywczych. Były to m.in.: od 1 sierpnia 2014 r. zakaz importu wybranych owoców i warzyw z Polski, w tym jabłek, zaś od 7 sierpnia 2014 r. – roczny zakaz importu wielu produktów spożywczych, m.in. z krajów UE, w tym z Polski, którego obowiązywanie przedłużono w czerwcu 2015 r. o kolejny rok, tj. do sierpnia 2016 r. Jeszcze wcześniej, bo  27 stycznia 2014 r. Federacja Rosyjska wprowadziła też ograniczenia w imporcie trzody chlewnej, wieprzowiny, produktów wieprzowych z państw UE, w tym Polski, w związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików i świń.  

Wprowadzone zakazy spowodowały faktyczne zablokowanie rynku rosyjskiego dla wielu towarów rolno-spożywczych i w konsekwencji spadek wartości eksportu tych towarów do Rosji. W pierwszych 5 miesiącach tego roku wartość sprzedaży do Rosji to 152 mln euro wobec 345 mln w stosunku do okresu  I-V 2014. To spadek o blisko 70%.

W tej sytuacji polskie firmy sektora rolno-spożywczego zostały zmuszone do przyspieszenia działań na rzecz dywersyfikacji rynków zbytu, w tym poszukiwania partnerów nawet na odległych rynkach. Zaradność polskich przedsiębiorców oraz ofensywa dyplomatyczna MRiRW zmierzająca do otwierania nowych rynków zbytu przyniosła pozytywne efekty.

Według ostatecznych danych wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2014 roku wyniosła 21,9 mld euro (20,4 mld. euro w 2013 r.), co w stosunku do 2013 roku oznaczało wzrost o około 1,5 mld euro, tj. o 7,1%.  

Oznacza to, że spadek eksportu towarów rolno-spożywczych do Rosji został skompensowany ulokowaniem tych towarów na innych rynkach zbytu. Polskie produkty cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem zagranicznych odbiorców. Należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost ich eksportu do państw Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.

W okresie I-V 2015 roku największy wzrost wartości eksportu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano w handlu z Egiptem. Sprzedaż do tego kraju wzrosła ponad trzykrotnie, osiągając poziom około 112 mln EUR (w okresie I-V 2014 roku było to tylko 37 mln EUR), głównie w wyniku znaczącego eksportu pszenicy. Sprzedaż dużej partii pszenicy przyczyniła się do istotnego wzrostu polskiego eksportu m.in. do Arabii Saudyjskiej (wzrost o 47%), Maroka (wzrost o 38%), Kenii (9-krotny wzrost), Sudanu (3-krotny wzrost), Jordanii (ponad 2-krotny wzrost) oraz Tanzanii (28-krotny wzrost). W efekcie, łączna wartość sprzedanych towarów rolno-spożywczych do Arabii Saudyjskiej wyniosła 129 mln EUR, do Maroka – 59 mln EUR, do Kenii – 36 mln EUR, do Sudanu – 26 mln EUR, do Jordanii – 19 mln EUR, zaś do Tanzanii – 15 mln EUR.

Wzrost sprzedaży mięsa drobiowego oraz podrobów zwierzęcych do Hongkongu wpłynął na 27% wzrost eksportu do tego kraju do poziomu 52 mln EUR z 41 mln EUR w okresie I-V 2014 roku. Większe zainteresowanie mięsem drobiowym z Polski przez odbiorców w Beninie, wpłynęło na wzrost eksportu do tego państwa o 26%, osiągając wartość 20 mln EUR. Większa niż przed rokiem sprzedaż mleka w proszku wpłynęła na wzrost o 58% wartości sprzedaży polskich towarów do Wietnamu. Wartość eksportu na ten rynek wyniosła 43 mln EUR. Większy eksport m.in. cukru do Izraela spowodował, że wartość sprzedaży na ten rynek wzrosła o 44% do wartości 57 mln EUR.

Znaczący wzrost wartości sprzedaży towarów rolno-spożywczych odnotowano również m.in. do takich państw jak: Chorwacja, Włochy, Grecja Cypr, Szwajcaria, Francja, Republika Czeska, a także za sprawą m.in. soku jabłkowego wzrósł eksport do USA i Kanady.

Odnośnik otwierany w nowym oknie POLSKI EKSPORT ŻYWNOŚCI NADAL ROZPĘDZONY (.pdf 317,74 kB)

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT