Home Artykuły POLSKIE MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE ZA GRANICĄ
POLSKIE MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE ZA GRANICĄ

POLSKIE MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE ZA GRANICĄ

0
0

Mleko krowie jest produktem powszechnie wytwarzanym na całym świecie. Do największych jego producentów zalicza się: Unię Europejską, Indie, Stany Zjednoczone, Rosję, Pakistan, Brazylię, Chiny, Ukrainę, Nową Zelandię.

Produkcja mleka krowiego zależy w dużej mierze od warunków klimatycznych, do których zalicza się ilość opadów atmosferycznych oraz długość okresu wegetacji roślin. Nasz kraj cechuje się względnie dobrymi warunkami dla chowu bydła mlecznego. Polska jest położona w klimacie umiarkowanym, czyli najbardziej korzystnym dla krów o mlecznym kierunku użytkowania. Wśród największych producentów mleka w UE, Polska zajmuje 4 miejsce; ustępujemy jedynie Niemcom, Francuzom oraz Wielkiej Brytanii.

KRYZYS W POLSKIM PRZEMYŚLE MLECZARSKIM

Głównymi konsumentami mleka w Polsce są mieszkańcy kraju, ale ostatnie dziesięciolecie pokazało rosnące znaczenie Polski na światowym rynku nabiału. Co więcej, uważa się, że kluczem do sukcesu polskiej branży mleczarskiej jest właśnie eksport. Jeżeli jest na odpowiednio wysokim poziomie, a ceny na światowych rynkach rosną, sektor mleczarski przeżywa okres rozkwitu.

Istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że bieżący rok będzie dla polskich eksporterów korzystniejszy niż dwa minione lata. W kwietniu 2015 roku przestał obowiązywać system kwot mlecznych, co przełożyło się na wzrost produkcji, który spowodował spadek cen. Środowisko mleczarskie wolałoby również zapomnieć o minionym roku, a zwłaszcza o jego pierwszej połowie. W tym czasie rolnikom z niektórych rejonów Polski płacono jedynie 50 groszy za litr surowca. Ponadto wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski na rynki krajów trzecich w porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się o 16% (wyniosła 375 mln EUR). Zarejestrowany spadek wynikał głównie z niższych, średnich cen uzyskiwanych w handlu oraz dużego spadku wolumenu sprzedaży mleka w proszku. Od stycznia do października 2016 roku sprzedano go poza granicę kraju 478 474 ton, czyli o 17% mniej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. W pierwszym kwartale 2016 r. na poziomie wyższym niż rok wcześniej ukształtował się jedynie eksport mleka płynnego i śmietany, serów i twarogów, oraz kazeiny.

KIERUNKI EKSPORTU POLSKIEGO MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH

Eksperci podkreślają, że przypadający na cały rok 2015 i połowę 2016 roku kryzys na rynku mleka dobiegł końca. Obecna sytuacja z miesiąca na miesiąc wyraźnie ulega poprawie. Wszystkie mechanizmy, które zostały wdrożone tj. skupy interwencyjne, ograniczenie produkcji i dopłaty bezpośrednie dla rolników produkujących mleko, przyniosły oczekiwany efekt. Na rynku polskim jak i na rynku światowym ceny mleka idą w górę. Obecnie ceny mleka oraz produktów mleczarskich są wyższe niż rok temu. Według gromadzonych danych w pierwszej połowie bieżącego roku przychody firm trudniących się przetwórstwem mleka, zatrudniających minimum 10 osób, wobec analogicznego okresu przed rokiem zwiększyły się o 24,9% do 16,5 mld zł. Duża część zysku polskich mleczarni pochodzi z eksportu. Polskie firmy zarobiły na wywozie mleka o połowę więcej w porównaniu do 2016 roku. Za granicę nie popłynęło dużo więcej litrów mleka, ale firmy odnotowały niemałe zyski. Wzrost ceny wynika ze spadku produkcji u głównych producentów mleka na świecie i znacznego popyt na produkty mleczarskie (sery oraz masło) m.in. ze strony Chin. Warto zaznaczyć, że wzrost popytu na polskie mleko i produkty mleczarskie w Chinach wynika z tego, że tamtejsi konsumenci nie darzą zaufaniem rodzimych dostawców mleka. Jest to skutkiem głośnego skandalu jaki wybuchł w Chinach w 2008 roku. Związany był on z dodawaniem do mleka przeznaczonego dla niemowląt melaminy, która sztucznie poprawiała w testach jakość mleka. Powszechnie melamina jest stosowana w produkcji farb oraz lakierów. Na skutek tego procederu zmarło 6 dzieci, zaś 54 000 trafiło do szpitala m.in. z objawami niewydolności nerek. Dlatego Chińczycy w przeważającej większości preferują mleko zagranicznych producentów. Polskie mleko cenią za niską cenę oraz wysoką jakość.

Chiny to nie jedyny rynek zbytu dla polskiego mleka. Od początku 2016 roku swoje granice przed polskimi wyrobami mleczarskimi otworzyła Kuba. Tamtejszy Instytut Medycyny Weterynaryjnej dokonał analizy wyników kontroli zakładów mleczarskich, która została wykonana w sierpniu 2015 r .przez kubańskie służby weterynaryjne. Na tej podstawie wydano zezwolenie eksportowe dla wybranych polskich zakładów mleczarskich na okres do 31 grudnia 2017 r. Co więcej, pod koniec grudnia 2015 r., oficjalnie ogłoszono zatwierdzenie 17 polskich zakładów mleczarskich na rynek indonezyjski. Tym sposobem Indonezja stała się znaczącym odbiorcą polskich produktów mleczarskich. Od stycznia do października 2016 roku wartość eksportu przetworów mleczarskich z Polski do tego azjatyckiego kraju wyniosła blisko 70,5 miliona złotych.

Polskie produkty mleczarskie są cenione za wysoką jakość, bezpieczeństwo i walory smakowe również przez konsumentów z USA. W 2016 eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 19% do 8,8 mln euro. Sery i masło to główne produkty w eksporcie z Polski do USA. Ilość w jakiej są one eksportowane od kilku lat jest stała i sięga 1,7-1,8 tys. ton w przypadku serów i 0,2 tys. ton w odniesieniu do masła, które różni się od amerykańskiego zarówno smakiem jak i konsystencją i lepiej nadaje się do robienia wielu potraw. Warto również wspomnieć, że największym nabywcą polskiego mleka z Ameryki Południowej była, w ubiegłym roku, Kolumbia. Wywieziono do niej z Polski produkty mleczarskie o wartości 3 mln euro. Na opublikowanej w dniu 15 września 2017 r., liście polskich zakładów mleczarskich, które uzyskały zgodę na eksport mleka do Kolumbii jest aż 59 mleczarni. Ponadto wśród czołowych pozaunijnych odbiorców produktów mleczarskich z Polski, największą dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowano do Kambodży, Omanu oraz Kataru.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments