Home Aktualności Pomoc poszkodowanym przez suszę także dla rybaków śródlądowych

Pomoc poszkodowanym przez suszę także dla rybaków śródlądowych

0
0

W związku z programem pomocy przygotowywanym przez Rząd RP dla producentów rolnych poszkodowanych przez tegoroczną suszę, 25 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Premier RP oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie samorządu rolniczego dla apelu środowiska rybackiego w sprawie pomocy dla gospodarstw rybackich objętych suszą. Jednocześnie wniósł, aby problem rybaków śródlądowych nie został pominięty przy opracowywaniu programu pomocy poszkodowanym rolnikom.

 

APEL ŚRODOWISKA RYBACKIEGO

W imieniu Polskiego Towarzystwa Rybackiego prosimy o podjęcie działań celem wprowadzenia pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rybackich z powodu katastrofalnej suszy, w wyniku której powstały olbrzymie straty w produkcji rybackiej.

Podstawowe czynniki, które zadecydowały o wystąpieniu suszy i deficytu wody to wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność względna, duże nasłonecznienie, silny wiatr i przede wszystkim brak opadów. W obecnym sezonie hodowlanym ubytek wody w poszczególnych stawach waha się w granicach od 50% do 100% objętości zbiorników, a wiele obiektów stawowych uległo całkowitemu wysuszeniu. Dodatkowo utrzymujące się wysokie temperatury wody na poziomie 26-30*C powodują masowe śnięcia ryb spowodowane zjawiskiem tzw. przyduchy (deficytem tlenowym). Niski stan wody w stawach sprzyja również zwiększone presji gatunków ptaków rybożernych (czapla , kormoran) powodując olbrzymie straty w materiale zarybieniowym dochodzące do 100%. W odróżnieniu od podstawowych sektorów rolnictwa , w rybactwie śródlądowym ze względu na 3 letni cykl hodowlany, straty spowodowane przez suszę występować będą w roku bieżącymi i w kolejnych dwóch latach gospodarczych.

Apelujemy aby w procesie opracowania planów Rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy uwzględnić pomoc dla rybaków śródlądowych, których sytuacja jest dramatycznie trudna, ponieważ dotyczy wszystkich etapów hodowli i jej skutki będą odczuwalne jeszcze do 2017 roku.

Zwracamy się z prośbą aby pomoc ta zawarta była miedzy innymi poprzez:

  • umorzenia rat czynszów dzierżawnych naliczanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
  • odroczenia spłaty rat za wykup obiektów rybackich oraz umorzenia odsetek za ten okres przez ANR,
  • umorzenia rat podatku rolnego,
  • udzielenia wsparcia finansowego ze środków krajowych i UE na pokrycie strat i wznowienie produkcji.

Sprawa udzielenia pomocy dla gospodarstw rybackich jest niezwykle istotna w utrzymaniu dalszej produkcji ryb słodkowodnych, zachowaniu walorów przyrodniczych i ekologicznych krajobrazu i utrzymaniu zatrudnienia rodzin rybaków i pracowników najemnych w sektorze polskiej akwakultury.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT