Home Bez kategorii Ponowne wykorzystanie wody i rolnictwo precyzyjne głównymi sposobami na poprawę jakości wody i oszczędzanie zasobów wodnych
Ponowne wykorzystanie wody i rolnictwo precyzyjne głównymi sposobami na poprawę jakości wody i oszczędzanie zasobów wodnych

Ponowne wykorzystanie wody i rolnictwo precyzyjne głównymi sposobami na poprawę jakości wody i oszczędzanie zasobów wodnych

0
0

Copa i Cogeca zwróciły uwagę na niesamowite postępy poczynione przez europejskich rolników i
spółdzielnie w zakresie poprawy jakości wody słodkiej w Europie podczas wydarzenia
zorganizowanego z okazji publikacji sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiskowej na
2018 r. pt. „Stan wody”.

W sprawozdaniu ukazano, że dzięki wdrożeniu unijnych przepisów dotyczących wody w
państwach członkowskich, jakość wody słodkiej w UE ciągle się poprawia. Pozostaje jednak
jeszcze wiele do zrobienia.
Przemawiając podczas wydarzenia, przewodniczący grupy roboczej „Środowisko” Copa i Cogeca,
Niels Peter Nørring powiedział: „Unijni rolnicy i spółdzielnie poczynili niesamowite postępy w
ciągu ostatniej dekady, w wyniku wprowadzenia surowych zasad środowiskowych w ramach
wspólnej polityki rolnej (WPR). Sektor rolny nadal będzie przyczyniał się do bardziej
zrównoważonego wykorzystania wody. Jednym z głównych priorytetów nowej WPR są kwestie
środowiskowe”.
„W tym kontekście zasadniczą rolę odgrywa rolnictwo precyzyjne. Rolnictwo inteligentne
pozwoli na wydajniejszą gospodarkę zasobami naturalnymi i zminimalizowanie skutków
środowiskowych. Dlatego też należy wzmocnić szkolenia, usługi doradcze, wymianę wiedzy oraz
zachęty finansowe. Magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody to strategie, dzięki
którym możliwe jest ograniczenie zużycia wody słodkiej oraz dalsza poprawa wydajności wodnej
gospodarstw” – dodał Nørring .
„Nie udało się jednak jeszcze rozwiązać pewnych ważnych kwestii. Ługowanie składników
odżywczych z niedziałających, przestarzałych lub niedostosowanych wielkościowo systemów
kanalizacyjnych do wód gruntowych jest problemem, z którego wciąż nie zdajemy sobie sprawy.
Co więcej, nieoczyszczona woda deszczowa pochodząca z obszarów miejskich oraz odpady
medyczne pochodzące z działalności ludzkiej również zawierają wysoką koncentrację substancji
szkodliwych dla jakości wody. Nie doceniamy też negatywnego wpływu zmian klimatu na
ekosystemy wodne, a zwłaszcza na jeziora i rzeki. Sytuacja ta jeszcze się pogorszy ze względu na
coraz częściej występujące susze. Musimy więc podejść realistycznie do tego problemu i pogodzić
się z tym, że w przyszłości nie będziemy w stanie osiągnąć celów ustanowionych w ramowej
dyrektywie wodnej” – podsumował Nørring .

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments