Home Aktualności Porozumienie w sprawie rolnictwa ekologicznego

Porozumienie w sprawie rolnictwa ekologicznego

0
0

W Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, którego jednym z głównych tematów była sprawa rolnictwa ekologicznego. Projekt zmian w tym zakresie Komisja Europejska przedstawiła już w marcu 2013 r. Od tego czasu podlegał on intensywnym pracom. Dzisiaj unijnym ministrom rolnictwa udało się osiągnąć kompromis w najważniejszych kwestiach.

Fot. Minister Marek Sawicki oraz sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas rady ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa

Fot. Minister Marek Sawicki oraz sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas rady ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa

– Poparliśmy ten kompromis choć nie jesteśmy z niego całkowicie zadowoleni. Liczmy na kontynuacje prac nad rozporządzeniem w Parlamencie Europejskim – powiedział po obradach minister rolnictwa Marek Sawicki.

W wyniku porozumienia przyjęto, iż każdy producent ekologiczny kontrolowany będzie raz w roku. Jednak w przypadku, gdy nie stwierdzi się nieprawidłowości to można ograniczyć częstotliwość takich kontroli. Ostatecznie przyjęto, iż okres pomiędzy kontrolami nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. Jest to znaczne zmniejszenie obciążenia rolników na czym szczególnie zależało Polsce.  

Ministrowie zgodzili się również, że w przypadku stwierdzenia pozostałości substancji niedozwolonych w produktach ekologicznych należy przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu stwierdzenia czy rzeczywiście dane substancje były stosowane. Uzgodniono także, że kraje mogą  utrzymać swoje specyficzne rozwiązania w tym zakresie do końca 2020r. Mogą one jednakże dotyczyć tylko produktów z danego kraju, tak aby nie zakłócać swobodnego przepływu i handlu produktami ekologicznymi.

Kompromis umożliwi prezydencji luksemburskiej rozpoczęcie rozmów z Parlamentem Europejskim na temat projektowanego rozporządzenia.

Podczas spotkania Rady państwa członkowskie oraz Komisja Europejska pozytywnie odniosły się do wypracowanego stanowiska i wniosku Państw Grupy Wyszehradzkiej w formule rozszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię (GV4+3) o potrzebie poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Wiele państw UE wnioskowało o podjęcie odpowiednich działań na poziomie unijnym w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym, które obecne są we wszystkich państwach członkowskich UE.

Ponadto Komisarz ds. Rolnictwa, Phil Hogan poinformował Ministrów, że Komisja Europejska nie zaproponuje wydłużenia o 6 miesięcy okresu kwalifikowalnościwydatków dla PROW 2007-2013 o co wnioskowała grupa państw.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT