Home Aktualności Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Wieprzowina” z udziałem eksperta KRIR

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Wieprzowina” z udziałem eksperta KRIR

0
0

W dniu 27 października 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu grupy roboczej udział wziął udział Jerzy Salitra.  Omawiając kwestie związane z perspektywami rynkowymi Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych. Warunkiem ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych jako pasz dla zwierząt jest test dla każdego sektora, czyli osobny test dla mięsa wieprzowego, wołowego i drobiu niwelujący możliwość kanibalizmu wśród zwierząt . Jeśli chodzi o sektor wieprzowiny test taki został opracowany i będzie mógł być wprowadzony na rynek. Jednakże należy zwrócić uwagę, że ze względu na długie procedury wdrożenie na rynek przetworzonych białek zwierzęcych będzie możliwe dopiero za kilka miesięcy. Prace nad tego typu testami dla sektora drobiowego i wołowego nie są zaawansowane.

Następnie Sekretariat przedstawił najnowsze informacje na temat działań unijnych w zakresie międzynarodowych umów handlowych. Sekretariat zwrócił szczególną uwagę na zaawansowanie prac na umową handlową z Japonią, ponieważ jest to kraj, który jest bardzo istotnym rynkiem jeśli chodzi o sektor produkcji wieprzowiny.

Delegacja z Danii podkreśliła, że rynek japoński jest bardzo ważny jednakowoż trzeba pamiętać o bieżącej sytuacji jeśli chodzi o eksport mięsa wieprzowego i zwrócić tym samym uwagę na fakt, że refundacja wywozowa ma być zlikwidowana pod koniec tego roku w UE natomiast w USA nadal istnieją kredyty eksportowe. Czy w związku z tym można byłoby zaproponować w Komisji podobne rozwiązanie do tego które jest przyjęte w Stanach Zjednoczonych.

Sekretariat zauważył, że być może poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich można byłoby znaleźć rozwiązanie zastępcze dla kredytów eksportowych. Strategia handlowa Unii Europejskiej polega na zlikwidowaniu rozbieżności pomiędzy krajami unijnymi i krajami trzecimi w zakresie umów handlowych i dostępu do rynków.

Następnie omawiano kwestię Afrykańskiego Pomoru Świń(ASF). W Hiszpanii aby zlikwidować ASF było bardzo dużo kontroli małych gospodarstw które w końcu upadły. W ten sposób problemy związane z ASF odeszły razem ze zlikwidowaniem małych gospodarstw.

W Portugalii choroba pojawiła się w latach 60 aż do lat 90 ubiegłego stulecia i przez długi okres czasu nie było konkretnego programu zwalczania choroby. Potem wspólnie Hiszpania i Portugalia miały ten sam program zwalczania choroby, który pozwolił na likwidację w tych dwóch krajach ASF.

Przedstawiciele krajów bałtyckich zwrócili uwagę na bardzo trudną sytuację z myśliwymi, którzy nie są zainteresowani polowaniami. Skomplikowane procedury i zakaz przewozu mięsa z dzika powoduje, że odstrzały są niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócić uwagę, że w Polsce rolnicy dokładają wszelkich starań aby zmniejszyć populację dzików na terenie kraju. Jak wcześniej już zauważono problemy proceduralne oraz fakt, że chłodnie nie mogą pozbyć się mięsa zanim nie dotrą na miejsce próbki od weterynarzy potwierdzające brak ASF utrudniają częstsze odstrzały które byłyby wymagane w celu zmniejszenia ilości stad dzików. Myśliwi nie chcą zabijać tych zwierząt ponieważ jest to dla nich problem. W Polsce problem Afrykańskiego Pomoru Świń dotyczy dzików a nie u trzody chlewnej. Są również inne przesłanki, które powodują powiększanie się stad dzików w Polsce a są nimi między innymi zmiany klimatyczne. Na dzień dzisiejszy mamy 350tys populację dzików w Polsce. Delegacja z Litwy zauważyła, że wiele gospodarstw przydomowych zostało zlikwidowanych w związku z ASF, dostali oni odszkodowanie w wysokości 100 euro.

Następnie omówiono kwestię epidemicznej biegunki świń. Choroba ta na dzień dzisiejszy na terenie Unii Europejskiej jest w pod kontrolą. W Wielkiej Brytanii obawiano się przedostania się tej choroby ze Stanów Zjednoczonych jednak na dzień dzisiejszy nie odnotowano żadnego przypadku epidemicznej biegunki świń na Wyspach Brytyjskich.

W kolejnym punkcie porządku obrad omawiano kwestię dobrostanu zwierząt. Sekretariat poprosił o przesyłanie komentarzy w związku z planem działania w zakresie alternatyw dla chirurgicznej kastracji . Komentarze będą przesłane do DG Sanco. Plan działań zostanie przyjęty po konsultacjach z zainteresowanymi stronami. Komisja już opublikowała przetarg na temat metod anestezyjnych przy kastracji.

W ostatnim punkcie porządku obrad Sekretariat przedstawił informacje na temat nowo utworzonej grupy task force na temat nowych technologii w rolnictwie. Ma być to grupa horyzontalna, która będzie skupiała przedstawicieli wszystkich sektorów produkcji, w tym również produkcji wieprzowiny. Ma ona na celu wypracowanie działań i sposobów na wytworzenie wartości dodanej z informacji, które posiadają rolnicy w zakresie używanych pojazdów nowych technologii stosowanych w gospodarstwie jak również możliwości automatyzacji w gospodarstwie. Sekretariat zaprosił członków grupy roboczej „wieprzowina” do uczestnictwa w tej grupie.

Małgorzata Verset – Biuro KRIR w Brukseli

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT