Home Aktualności Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Ziemniaki”

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Ziemniaki”

0
0

4 listopada 2014 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Ziemniaki”. Podczas tego spotkania omówiono następujące kwestie: szacunki co do produkcji i sytuacji rynkowej, umowy z przetwórcami, najnowsze informacje nt. rozporządzenia w sprawie promocji, kwestie ochrony roślin, sadzeniaki, embargo rosyjskie oraz uproszczenie dyrektyw w sprawie obrotu materiałem siewnym. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego posiedzenia zostały przyjęte.

Na początku posiedzenia, Pan Przewodniczący poinformował, że tegoroczna kampania jest bardzo skomplikowana. Podczas prezentacji sytuacji rynkowej przez poszczególne kraje członkowskie, polski ekspert, Pan Zbigniew Górski, powiedział, że generalnie cena spadła, zasadzono mniej, zebrano mniej i nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja rynkowa. Dla ziemniaków skrobiowych, sytuacja jest prostsza-umowy kontraktacyjne; cena jest bardziej atrakcyjna w porównaniu z ziemniakiem jadalnym. Delegat z Finlandii poinformował, że ilości pozostają takie same, a powierzchnia ziemniaków skrobiowych wzrosła o około 7%. Dodał on, że w ciągu tej kampanii, wystąpiły bardzo zróżnicowane warunki pogodowe; przedstawicielka z Niemiec poinformowała, że powierzchnie nie zmieniły się dla ziemniaków konsumpcyjnych; mniej ziemniaków skrobiowych (spadek powierzchni o 5%). Jeśli chodzi o eksport, Niemcy koncentrują się teraz szczególnie na rynku włoskim. Delegat z Czech poinformował, że dla ziemniaków konsumpcyjnych umowy zostały zrealizowane w 100%. Przedstawicielka Irlandii poinformowała, że produkcja to głównie ziemniaki świeże; największym problemem są ceny i presja ze strony produkcji. W tym roku zasadzono o 15% mniej. Około 80% sprzedawane jest przez głównie sieci dystrybucji. W Holandii nastąpił niewielki wzrost produkcji. Ceny skrobi spadają ze względu na niskie ceny pszenicy. Pojawiają się problemy z jakością w przypadku ziemniaków magazynowanych ze względu na wysokie temperatury. W przypadku Francji, w poprzedniej kampanii zanotowano korzystny eksport, jednakże spadła konsumpcja na rynku wewnętrznym, o 3,5%; wysokie ceny w związku z kryzysem; znaczne ilości trafiły na pasze. Jeśli chodzi o obecną kampanię, powierzchnie wzrosły o 3,5%. Wiosna nadeszła wcześniej, wcześniej zasadzono ziemniaki. Uzysk jest bardzo zmienny, w zależności od regionu; należy podkreślić, że ceny są bardzo niskie. Jeśli chodzi o przyszły sezon, prowadzone są negocjacje dotyczące umów. Spodziewany jest spadek powierzchni upraw. Duże ilości ziemniaków nie zostały zebrane.

W kolejnej części spotkania Pani Cynthia Benites z Sekretariatu Copa-cogeca przedstawiła punkt dotyczący nowej polityki promocji; Poinformowała ona uczestników spotkania, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie z grudniu 2015r. Aktualnie Komisja zaproponowała rozszerzenie listy produktów kwalifikujących się. Planuje ona stopniowe podwyższanie budżetu (obecnie 60 milionów euro). Teraz można wskazać również pochodzenie produktu, ale informacja ta ma zajmować mniej miejsca niż ogólne przesłanie. Jeśli chodzi o programy promocyjne w poszczególnych krajach, Francja podkreśliła, że celem będzie wzrost eksportu. W Holandii istnieją 4 przedsiębiorstwa prywatne, które wspólnie promują sadzeniaki i starają się tworzyć nowe odmiany. W Polsce przez ostatnie 10 lat sytuacja się zmieniła, powierzchnia upraw znacznie spadła i nie jest łatwo rodzimym firmom poruszać się na rynku. Tendencja europejska-zintegrowany system rozwoju odmian.

Arnaud Petit z Sekretariatu Copa-Cogeca przedstawił temat GMO. Podkreślił on, że jest to dossier bardzo kontrowersyjne. Jeśli chodzi o embargo rosyjskie, sytuacja nie ulega poprawie. Negocjacje UE- Rosja są bardzo trudne w WTO i obecnie sektor rolny płaci najwyższą karę za całą debatę polityczną UE-Rosja. Sytuacja może jeszcze się pogorszyć.

Tego samego dnia odbyło się również posiedzenie grupy roboczej „Skrobia”. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego posiedzenia zostały przyjęte. Jednym z punków posiedzenia były wybiry Przewodniczącego grupy. Do Sekretariatu nie wpłynęła żadna kandydatura na to stanowisko. Delegat z Polski zaproponował, aby grupie tej przewodniczył Przewodniczący grupy roboczej „Ziemniaki”, ponieważ rynek ten jest bardzo podobny i grupy te są połączone. Delegat z Czech zaproponowal, aby grupa ta została połączona z grupą roboczą „Biopaliwa”. Uczestnicy posiedzenia zostali poproszeni o zastanowienie sie nad tą kwestią i przedstawienie ewentualnych propozycji przed kolejnym posiedeniem.

Następnie omówiona została sytuacja rynku skrobi. We Francji produkcja powinna być niższa w poprzedniej kampanii w związku ze spadkiem powierzchni. Powierzchnie upraw znaczenie spadły; uzysk wzrasta ze względu na lepszy wybór odmian. W Holandii uzysk jest bardzo wysoki; zbiory powinny być korzystne. W Republice Czeskiej kwoty zostały wypełnione, produkcja kształtuje się na średnim poziomie; sytuacja jest raczej korzystna. W Niemczech w tym roku powierzchnie znowu spadły; W Finlandii powierzchnie upraw wzrosły o 7% w stosunku do lat ubiegłych. Warunki meteorologiczne były bardzo zmienne. Sytuacja wygląda dość dobrze. W Polsce zbierzemy mniej ziemniaków skrobiowych, o 7,7%.

Jeśli chodzi o punkt dotyczący normalizacji CEN bioproduktów, uczestnicy wspólnie podkreślili, że proces ten należy odrzucić, ponieważ istnieją już normy, które obowiazują cały proces produkcji w rolnictwie, a te normy obowiązywałyby jedynie produkt końcowy.

 

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT