Home Aktualności Posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

Posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

0
0

II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER (GTL) odbyło się w dniach 3-4 marca 2016 r. w Klaudynie pod Warszawą. W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas posiedzenia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas posiedzenia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER

Wiceminister Zarudzki omówił kwestie związane z programowaniem i poszukiwaniem finansowania najlepszych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podkreślił również znaczenie II posiedzenia GTL oraz przyznał, że tego typu spotkanie jest bardzo dobrym sposobem na konsultacje ze środowiskami LEADER w poszczególnych województwach, z przedstawicielami sieci regionalnych LGD oraz osobami współpracującymi na rzecz Strategii odpowiedzialnego rozwojuStrategia ta będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju wsi, bowiem rząd podejmuje próbę przekierowania wdrażania polityki spójności w sposób bardziej efektywny na rzecz obszarów peryferyjnych i odejścia od dogmatu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

W spotkaniu udział brali również: wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, reprezentująca Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Urszula Budzich–Tabor, a także przedstawiciele IZ RPO z woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Członkowie grupy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących roli GTL w wyborze projektów do planu operacyjnego KSOW oraz umocowania GTL w procesie tworzenia i opiniowania realizacji tych planów. Członkowie grupy w trakcie warsztatów mogli wyrazić swoje stanowisko i oczekiwania w sprawie roli GTL w procesie tworzenia planu operacyjnego KSOW oraz zakresu i sposobu opiniowania planu operacyjnego i sprawozdań z planów operacyjnych i planu działania. W wyniku dyskusji nad opinią GTL do projektu planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 ustalono, że zostanie ona podjęta w trybie obiegowym.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT