Home Aktualności Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Warszawie

Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Warszawie

0
0

W dniach 6-7 maja 2015 r. w Warszawie miało miejsce 56. Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. W trakcie obrad przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej omówili m.in. aktualną sytuację na rynkach rolnych w tym sytuację na rynku mleka po zniesieniu kwot, stan wdrażania WPR oraz współprace w ramach Copa-Cogeca.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że 31 marca 2015 r. był ostatnim w Unii Europejskiej, kiedy obowiązywały limity produkcyjne dla mleka. Zdania na temat wprowadzanych zmian są podzielone. Koniec kwot tworzy nowe możliwości rozwoju dla niektórych producentów mleka, potencjalnie zagraża jednak egzystencji innych. Wielu ekspertów uważa, że rynek nie będzie w stanie poradzić sobie ze znacznym wzrostem produkcji i wskazują, że nieuniknione są przewlekłe spadki cen, a kolejny kryzys jest w drodze. Obecne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej nie są wstanie zapewnić sprawiedliwego dochodu naszym rolnikom, dlatego konieczne jest opracowanie nowych narzędzi stabilizacyjnych dla nas wszystkich. Koniec systemu kwotowania mleka w połączeniu z rosyjskim embargiem na produkty rolne poważnie zdestabilizowało rynek. Obecna sytuacja jest krytyczna i wymaga natychmiastowych rozwiązań, które powinny wykorzystać zasoby rezerwy kryzysowej WPR. Średnioterminowe i długoterminowe rozwiązania są również niezbędne w celu zapewnienia stabilności sektora mleka i jesteśmy gotowi zaproponować kilka możliwych opcji, aby to osiągnąć, we współpracy z naszymi rządami, jak i na poziomie europejskim: Mogą być to:

Natychmiastowe rozwiązania:

  • wsparcie dla rolników, które pokryje różnicę pomiędzy ceną rynkową a kosztami produkcji, biorąc pod uwagę historyczny poziom produkcji

Rozwiązania średnio i długoterminowe

  • wsparcie na zakup mleka w proszku i jego eksport do krajów trzecich;
  • wypracowanie znaczącej siły przepisów rynkowych koncentrujących się na rynku mleka na poziomie europejskim
  • wzrost ceny interwencyjnej na mleko i produkty mleczne
  • wprowadzeni dopłat eksportowych i zachęcanie do zbywania mleka i produktów mlecznych na nowych rynkach zbytu

Sytuacja na rynku mleka pogarsza się z każdym dniem i każdy dzień bezczynności europejskich decydentów powoduje szkody finansowe producentów mleka, co z kolei zwiększa napięcie. Jesteśmy gotowi do wsparciaproducentów mleka i skupienia uwagi mediów na tym problemie. Zdaniem przedstawicieli V4 należy podjąć działania, aby przynajmniej w części zniwelować wahania na rynku oraz pomóc rolnikom zabezpieczyć się przed ryzykiem. W fazie początkowej niezbędne jest wsparcie ze strony instytucji UE. Należy również rozważyć inne narzędzia, które ochronią rolników przed ryzykiem. Trzeba też w pełni wdrożyć pakiet mleczny UE, ustanawiający umowy pisemne pomiędzy rolnikami i przetwórcami, co wzmocni pozycję rolników i podwyższy ich dochody. Unia Europejska powinna ustanowić jednolite normy eksportowe dla wszystkich państw członkowskich w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi.

Uczestnicy spotkania omówili także współpracę izb rolniczych grupy V4 w ramach Copa-Cogeca. Kwestia udziału ekspertów z państw grupy V4, a także skala reprezentacji interesów rolników z Czech, Słowacji, Węgier, czy Polski przez Copa-Cogeca jest od dłuższego czasu poruszana na posiedzeniach izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej oraz sygnalizowana władzom Komitetów Copa-Cogeca. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na niewystarczający poziom obrony interesów rolników zrzeszonych w Copa-Cogeca organizacjach. Ponadto, uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na zbliżający się termin wyborów nowej Prezydencji Copa-Cogeca oraz zauważyli konieczność podkreślenia swojego znaczenia w strukturach Copa-Cogeca. Przedstawicele rolniczych państw grupy V4 wyraziły niezadowolenie ze sposobu obrony ich interesów przez Copa-Cogeca i zgodziły się, aby zaprosić przedstawicieli Copa-Cogeca na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Czechach. Przedstawiciele izb V4 rolnictwa zgodzili się również na zaproszenie ministrów rolnictwa państw V4 na następne spotkanie w Czechach.

 

Omówiono również proces implementacji przepisów WPR w poszczególnych krajach. W związku z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie z 15 maja do 15 czerwca br., uczestnicy wymieni się informacjami na temat decyzji podjętych przez Rządy poszczególnych państw V4 w tym zakresie. Zwrócono także uwagę, że obecnie największym problemem towarzyszącym rolnikom przy wdrażaniu nowej WPR w UE są luki w zasadach i brak jasności. Dotyczy to w szczególności zazieleniania. Takie informacje powinny być znane rolnikom już w momencie zasiewów w 2014 r. i nie mogą być podstawą do nakładania kar w roku 2015. Producenci musieli długo czekać na informacje, które na dodatek okazały się niepełne i chwilami niespójne. Wiele przemawia za tym, że kiedy rolnicy zaczną wprowadzać w życie niejasne i niepełne zasady, ryzyko wystąpienia niezamierzonych błędów będzie wysokie i pociągnie za sobą wycofanie płatności z tytułu zazieleniania. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności Komisja Europejska powinna zrezygnować z nakładania kar w 2015 r., będącym pierwszym rokiem reformy, tak aby nie doszło do ograniczania płatności z tytułu zazieleniania w ramach kar za błędy związane z późnym zatwierdzeniem przepisów o WPR 2014-2020 oraz notyfikacją przepisów krajowych przez KE.

 

W spotkaniu udział wziął także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Podsekretarz Stanu MRiRW Tadeusz Nalewajk. W trakcie dyskusji Minister Sawicki zapowiedział, że będzie zabiegał w Brukseli, aby pieniądze z kar pobranych od rolników trafiły na specjalny fundusz, którego celem będzie stabilizowanie sytuacji na rynkach rolnych.

Minister poinformował przedstawicieli z Izb Rolniczych Czech, Węgier i  Słowacji o działaniach resortu rolnictwa nakierowanych na konsolidację przemysłu mleczarskiego oraz mięsnego. W kwestii przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Minister Sawicki poinformował, że jego zdaniem WPR po 2020 roku powinna w większym stopniu promować rolników aktywnych takich, którzy mają pomysł na swój rozwój. Dlatego należałoby przesunąć środki z I filara (dopłaty bezpośrednie) i skierować je do II filara (rozwój obszarów wiejskich).

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT