Home Aktualności Posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji KRIR ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych

Posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji KRIR ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych

0
0

W dniu 20 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej. W posiedzeniu, oprócz Członków Komisji, uczestniczyli również: przedstawiciel Departamentu Rynków Rolnych z MRiRW Naczelnik Ewa Domańska oraz Przewodniczący Rady MIR Powiatu Siedleckiego Janusz Krasnodębski, członek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jerzy Salitra, Przewodniczący Rady MIR Powiatu Białobrzeskiego Kazimierz Szubiński i Zastępca Przewodniczącego Rady Doradczej Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Michał Wojewódzki.

Podczas posiedzenia zostały przyjęte wnioski o następującej treści:

  • Stworzenie znaku/logo/hasła i promocja produktów oznakowanym tym znakiem. Produkty, na których miałby znajdywać się ten znak muszą być wyprodukowane w Polsce i z polskich surowców.
  • Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozporządzenia o MLO, w którym powinien pojawić się zapis, że produkty produkowane w MLO powinny być wytworzone z surowca lokalnego.
  • Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany kwestii wpłat środków do Funduszy Promocji – podmioty importujące mięso z zagranicy, powinny odprowadzić składkę do Funduszy Promocji.
  • Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powiązania podmiotów przemysłu przetwórczego, które korzystają z PROW, umowami kontraktacyjnymi z rolnikami – 50% umów powinno być zawierane w formie kontraktów i być udokumentowane fakturami z rynku lokalnego
  • Wystąpienie do Ministra właściwego o zredukowanie liczebności populacji dzika do ilości, której rozprzestrzenianie ASF będzie niemożliwe.
  • W ramach średniookresowego przeglądy PROW – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dostosowania programu do realnych warunków kwalifikacji dla producentów trzody chlewnej, należy uwzględnić większych producentów – przyczyna: mała ilość wniosków na rozwój produkcji trzody chlewnej z PROW.
  • Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie OZE – w ramach rozwiązywania problemów w produkcji zwierzęcej i roślinnej – szczególnie przez powstawanie biogazowni.
  • Komisja poparła projekt ustawy grupy posłów Kukiz`15 o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw.
  • Komisja proponuje dalsze prace nad skutecznym wprowadzeniem możliwości zbytu z gospodarstw rolnych produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych i nie przetworzonych w ramach krótkich łańcuchów – propozycje podejścia w ramach rozporządzenia WE 852/2004 do sprzedaży detalicznej przez rolników tych produktów. Oraz przekazanie nadzoru nad produktami pochodzenia zwierzęcego będącymi w sprzedaży do inspekcji weterynaryjnej, stworzy to całościowy nadzór. Propozycje sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów wymagają doprecyzowania odpowiednich rozwiązań prawnych.

Źródło: KRIR

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT