Home Aktualności Prace zespołów roboczych – podsumowanie 100 spotkań

Prace zespołów roboczych – podsumowanie 100 spotkań

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podsumował w czwartek kolejne efekty prac zespołów roboczych powołanych 11 lutego br. podczas spotkania przedstawicieli organizacji i związków zawodowych działających w rolnictwie.

 

– Miniony rok był rokiem dialogu i konsultacji, w którym większość organizacji i związków zawodowych funkcjonujących w rolnictwie brało aktywny udział – zwrócił uwagę minister Sawicki dodając, że – w ostatnim miesiącu odbyło się ponad 100 spotkań.

– Utworzone przez ministerstwo oraz przedstawicieli 17 organizacji i związków zawodowych zespoły robocze są dobrym ciałem doradczym i uważam, że powinny pracować również w przyszłości – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Podsumowując kolejne efekty prac minister poinformował, że dano sobie jeszcze tydzień czasu na dopracowanie propozycji rozwiązań systemowych w sprawie komisji trójstronnej. Chodzi przede wszystkim o uściślenie reprezentatywności poszczególnych stron oraz o rozwiązania dotyczące sposobu finansowania.

Zespół zajmujący się rynkiem trzody chlewnej zaproponował powrót do wsparcia w zakresie modernizacji gospodarstw z tego sektora, których żywotność ekonomiczna wynosi do 300 tys. euro, a nie jak jest w obecnej propozycji PROW 2014 – 2020 do 200 tys. euro.

Zespół ds. Bioasekuracji i Łowiectwa zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia prac parlamentarnych w zakresie odszkodowań za szkody łowieckie oraz w sferze odpowiedzialności za utrzymanie odpowiedniego stanu populacji dzikich zwierząt.

W odniesieniu do rynku mleka będą kolejne wnioski do Komisji Europejskiej o uruchomienie wobec Polski podobnej pomocy, jaka otrzymały kraje bałtyckie oraz o refundacje wywozowe.

Zespół Opłacalności Produkcji Rolniczej, Grup Producentów, Dumpingu i Współpracy z Sieciami przygotowuje prawne regulacje w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy przetwórcami a sieciami wielkopowierzchniowymi. Zwraca także uwagę możliwości zespołowych inwestycji w ramach nowego PROW na lata 2014-2020.

Z kolei Zespół Obrotu Ziemią pracuje nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby na to, aby ziemia rolna sprzedawana była według jej wartości produkcyjnej, a nie ceny spekulacyjnej. Rolnicy mieliby też uniemożliwiony wielokrotny zakup ziemi.

– Chodzi o to, aby ci co nabyli ziemię rolniczą nie traktowali jej jako przedmiot spekulacji – podkreślił minister Marek Sawicki.

– Zaproszenie do prac w zespołach jest cały czas dla wszystkich otwarte i to tu, a nie na trawnikach w miastach, czy na blokadach na drogach, szuka się pieniędzy na poprawę sytuacji – po raz kolejny przypomniał szef resortu rolnictwa.

Źródło: MRiRW

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT