Home Aktualności Prezes ARiMR Andrzej Gross w Brukseli

Prezes ARiMR Andrzej Gross w Brukseli

0
0

Podczas przesłuchania organizowanego przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, został zaprezentowany pogląd przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwestię uproszczenia zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2014-2020. 
Prezes Andrzej Gross postulował w Parlamencie Europejskim, by ograniczyć biurokrację związaną z funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności w ramach dopłat bezpośrednich i zazielenienia. W połowie 2015 roku wspólne stanowisko w kwestii uproszczeń, ma przedstawić Rada Unii Europejskiej, więc w kolejnych miesiącach możliwe będzie ukierunkowanie działań na najbardziej dotkliwe problemy.

– W pierwszych latach wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej, ryzyko wystąpienia niezamierzonych błędów może być wysokie. Należy więc zapewnić pewną dozę tolerancji w pierwszych latach w dziedzinie m.in. cięć płatności z tytułu zazieleniania. Trzeba również poprawić system sankcji, ponieważ nawet drobne wykroczenia mogą prowadzić do wysokiej redukcji płatności rolników. Bieżący rok jest początkowym okresem wdrażania nowych przepisów Wspólnej Polityki Rolnej, co stanowi wyzwanie dla administracji w państwach członkowskich Wspólnoty – podkreśla prezes ARiMR.

Uproszczenia wymagają przede wszystkim przepisy dotyczące m.in. zazielenienia, organizacji producenckich, kar za zaniedbania w spełnianiu wymogów wzajemnej zgodności oraz systemów certyfikacji.

Do tej pory polscy przedstawiciele zgłosili już postulaty o zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla drobnych rolników i ułatwienie pozyskiwania wsparcia młodym rolnikom. Z kolei komitety Copa Cogeca poinformowały unijnego komisarza ds. rolnictwa  Phila Hogana, że obawiają się wzrostu liczby kontroli w związku z liczbą systemów pomocy bezpośredniej w ramach nowej WPR. Podkreślali również potrzebę zagwarantowania kontroli wszystkich kryteriów kwalifikowalności zazieleniania w odpowiednim momencie oraz wyższy poziom kontroli do momentu wytyczenia wszystkich obszarów proekologicznych.

W perspektywie długoterminowej, gdy Komisja zbierze już kilkuletnie doświadczenia, zdaniem Copa Cogeca trzeba będzie zbadać skutki tych środków dla produktywności i sprawdzić, czy są one źródłem wyraźnych korzyści środowiskowych. To szczególnie ważne ze względu na fakt, że zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60% do 2050 roku, a dysponujemy ograniczonymi zasobami.
Komisarz Phil Hogan do tej pory podjął działania prowadzące do usprawnienia zasad identyfikacji zwierząt  oraz związanych z nimi procedurami otrzymania wsparcia na produkcję, przedłużył termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z 15 maja do 15 czerwca, a także powołał specjalną jednostkę w Komisji Europejskiej, która ma za zadanie doradzać państwom członkowskim zgłaszającym problemy z właściwą interpretacją zapisów nowej WPR.

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT