Home Aktualności Program wsparcia hodowli roślin
Program wsparcia hodowli roślin

Program wsparcia hodowli roślin

0
0

10 lutego 2017 r. podsekretarz stanu Ewa Lech spotkała się z przedstawicielami hodowli roślin, instytutów naukowych oraz Polskiej Izby Nasiennej. Rozmowy poświęcone były tematyce zgłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Programu wsparcia hodowli roślin w Polsce” w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


Podczas spotkania omówiono:
– znaczenie Strategii;
– zakres zadań związanych z realizacją Strategii;
– rolę spółek hodowli roślin, instytutów naukowych oraz ministerstwa w tworzeniu Programu;
– priorytety oraz działania przewidziane do realizacji w 2017 r.
W trakcie dyskusji została podkreślona rola sektora hodowli roślin przejawiająca się przede wszystkim w poprawianiu efektywności produkcji roślinnej poprzez stałe dostarczanie rolnictwu nowych odmian o lepszych cechach plonowania, jakości zbioru i cechach użytkowych. Podkreślono także wagę podejmowanych zadań, dla których priorytetem powinna być innowacyjność na rzecz uprawy roślin i produkcji nasiennej, współpraca hodowców oraz współpraca z naukowcami.
Wiceminister Ewa Lech zachęcała przedstawicieli branży hodowlanej do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia wspólnego przedsięwzięcia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którego będą finansowane prace hodowlane.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box