Home Aktualności Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

0
0

Głównym celem zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy jest realizacja programu bioasekuracji. Program, przygotowywany przez Głównego Lekarza Weterynarii, będzie wprowadzany na terenie całej Polski lub jej części w sytuacjach zagrożenia chorobami zakaźnymi zwierząt. Przygotowane rozwiązania wynikają z doświadczeń związanych z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń wśród dzików wolno żyjących i przenoszeniem tej choroby na świnie hodowane w gospodarstwach rolnych w województwie podlaskim.

W programie bioasekuracji określono m.in.:

  • choroby zakaźne zwierząt, których szerzeniu się mają zapobiec działania przewidziane programem oraz gatunki zwierząt, które będą objęte programem,
  • obszar, na którym program będzie realizowany,
  • prawdopodobny czas jego trwania,
  • wymagania dotyczące bioasekuracji, które mają spełnić wyznaczone gospodarstwa,
  • szczegółowy sposób i tryb realizacji programu.

Przewiduje się, że w programie zostaną każdorazowo wyszczególnione nakazy i zakazy, uwzględniające specyfikę choroby, np. czynniki chorobotwórcze czy drogi szerzenia się choroby. Programem objęte będą gospodarstwa, w których utrzymywane są określone gatunki zwierząt. Pozwoli to ograniczyć rozmiary zachorowań oraz zatrzyma rozprzestrzenianie się choroby.

Czas trwania programu będzie ściśle związany z sytuacją epizootyczną odnoszącą się do konkretnej choroby zakaźnej zwierząt. Przewiduje się, że w przypadku wprowadzenia programu na określonym terenie – posiadaczom zwierząt z gatunków objętym programem bioasekuracji zostanie zapewniony czas na dostosowanie się do określonych wymagań.

Zgodnie z nowymi przepisami, posiadacz zwierząt w gospodarstwie może złożyć oświadczenie, w którym zawiadomi, że gospodarstwo nie spełnia wymagań programu. Wówczas powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzonej kontroli, będzie mógł wydać decyzję o wybiciu lub uboju zwierząt w tym gospodarstwie. Będzie mógł o także zakazać wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt przez okres obowiązywania programu. Posiadacze zwierząt mogą liczyć na odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensatę za nieutrzymywanie zwierząt. Przyznawaniem i wypłatą rekompensat będzie zajmować się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzję o przyznaniu i wysokości odszkodowania ma podejmować kierownik biura powiatowego Agencji.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych. Analogiczne uprawnienia będzie miał wojewoda.

Przyjmuje się, że projektowane zmiany ograniczą liczbę gospodarstw spełniających niskie standardy higieny i zahamują szerzenie się chorób zakaźnych.

Źródło: https://www.premier.gov.pl

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT