Home Aktualności Promujemy polską żywność na Białorusi
Promujemy polską żywność na Białorusi

Promujemy polską żywność na Białorusi

0
0

Promocja polskiej żywności i otwarcie białoruskiego rynku dla polskich producentów żywności – to najważniejsze zagadnienia poruszane podczas wizyty podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego w Mińsku.

Głównym celem wizyty był udział w rozmowach na temat perspektyw rozwoju współpracy polsko-białoruskiej w zakresie uprawy roślin i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Spotkanie to było wspólną inicjatywą Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz ministra rolnictwa i wyżywienia Białorusi Leonida Zajaca.

− Omówiliśmy z białoruskim wiceministrem rolnictwa Władimirem Grakunem kwestie związane ze zniesieniem barier dla polskich producentów, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i o inwestycje – mówił polski wiceminister podczas prezentacji polskiej żywności w ramach programu „Smaki Europy – jakość i tradycja”. To trzyletni program promocji produktów spożywczych z krajów UE, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, zgodnie z obowiązującymi we Wspólnocie systemami jakości.

Ryszard Zarudzki poinformował, że rozmowy dotyczyły możliwości eksportu polskich pasz mineralnych bez konieczności posiadania certyfikatów weterynaryjnych czy ułatwień sprzedaży na białoruskim rynku wołowiny i wieprzowiny.

Wiceminister Grakun zapewnił, że Białoruś jest gotowa znieść ograniczenia dotyczące wwozu z Polski przeżuwaczy i ich materiału genetycznego, a także wołowiny bez kości, o ile zostanie zmieniony status Polski dotyczący ryzyka rozprzestrzenienia BSE
z „państwa o kontrolowanym ryzyku” na „państwo o znikomym ryzyku”. W odniesieniu do regionalizacji terytorium Polski w związku z występowaniem ASF podkreślił, że kwestia ta powinna zostać uzgodniona między Unią Europejską a Eurazjatycką Unią Gospodarczą. Ponadto potwierdził, że możliwy jest wwóz pasz mineralnych na terytorium Białorusi bez świadectwa weterynaryjnego, pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego ich jakość i bezpieczeństwo.

Białoruś jest największym odbiorcą polskich produktów żywnościowych poza krajami Unii Europejskiej. − W tym roku te obroty sięgają rzędu 244 milionów euro. Jest to więc jeden z największych naszych partnerów handlowych – podkreślił Ryszard Zarudzki i dodał, że Polska jest zainteresowana inwestycjami w przemysł spożywczy na Białorusi. Jednocześnie polskim przedsiębiorcom, inwestorom potrzebne są gwarancje, zabezpieczające przed ryzykiem finansowym i inwestycyjnym.

W ramach wczorajszej wizyty w Mińsku Ryszard Zarudzki wziął udział w uroczystym otwarciu targów spożywczych Prodexpo. Ministrowi towarzyszyli prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski oraz ambasador Konrad Pawlik.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box