Home Aktualności PROW 2014-2020 – konkurencyjność, rozwój terenów wiejskich i ekologia

PROW 2014-2020 – konkurencyjność, rozwój terenów wiejskich i ekologia

0
0

Ministerstwo rolnictwa przygotowało broszurę informującą o wsparciu z PROW 2014-2020.

Komisja Europejska 12 grudnia 2014 r. zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dokument opisujący ten Program liczy ponad 700 stron i zawiera bardzo szczegółowe i rozbudowane informacje na temat każdego z rodzajów dostępnej pomocy. Korzystanie z tak obszernego opracowania, przy analizowaniu możliwości ubiegania się o pomoc w ramach PROW 2014 – 2020, byłoby dość trudne i czasochłonne, dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia specjalną broszurę opisującą w skróconej formie rodzaje pomocy z jakiej będzie można korzystać w ramach tego Programu. Broszura zostanie wydrukowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jeszcze w styczniu będzie dostępna m.in. w palcówkach Agencji. Już teraz natomiast zapraszamy do zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem naszego portalu internetowego.

Otwórz broszurę (PDF)

Przy promowaniu nowego PROW, Agencja będzie korzystała również z usług radia, telewizji oraz prasy.

W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała  do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego  budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników. 
Prawie 20 proc. środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi  środowisku naturalnemu oraz klimatowi.

Innym ważnym zadaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów. Mają temu służyć m.in. pieniądze na rozwój usług, nie tylko rolniczych, a także produkcji,  przy czym dofinansowanie  będzie możliwe, jeśli inwestycje nie będą szkodzić środowisku naturalnemu i klimatowi.

Zakres nowego PROW jest podobny do znanego już z PROW 2007- 2013, ale została  nieco zmieniona jego konstrukcja. Jest teraz mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość skorzystania równolegle z różnych “poddziałań”. Przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy z poprzednich lat.  Zwraca uwagę zmodyfikowanie wsparcia z bardzo popularnego działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”. Teraz  wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą – wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a  na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą  mogli liczyć na “premie” na start – wynoszące 100 tys. zł, ale teraz  wypłata nastąpi  w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – pozostałe 20 proc.

Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą one mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości, a kiedy zwiększą swoją rentowność będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

Źródło: DKS ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT