Home Aktualności PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

0
0

W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju – powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Polska, jako jedno z trzech pierwszych państw Unii Europejskiej otrzymała zatwierdzenie programu. Pod względem środków finansowych jest to największy program wśród krajów unijnych. Do dyspozycji beneficjentów jest w ramach PROW 2014-2020 około 13,5 mld euro.

W tej nowej perspektywie finansowej mamy łącznie w ramach PROW, płatności bezpośrednich i z polityki spójności ponad 42,4 mld euro, które powinny być wykorzystane na terenach wiejskich, w rolnictwie i przetwórstwie – zwrócił uwagę minister Marek Sawicki.

Najważniejszą dla nas sprawą było skonstruowanie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tak, aby szczególnie wzmocnić współpracę poziomą między rolnikami, między przedsiębiorstwami, ale także współpracę pozioma i pionową w ramach łańcucha żywnościowego – podkreślił minister dodając – wierzę iż po tych sześciu latach będziemy mieli większą współodpowiedzialność producentów i przetwórców za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce, Europie i na świecie.

Drugim istotnym elementem, na który zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa to nastawienie nowego PROW na ponowne i lepsze odczytanie oczekiwań i potrzeb konsumentów.

Kierujemy nasz nowy program do gospodarstw małych i średnich, którzy są naturalnymi producentami żywności podwyższonej jakości, w tym także żywności ekologicznej – powiedział minister.

Kolejnym zadaniem jest włączenie szeroko rozumianej społeczności wiejskiej w rozwój. Minister zwrócił uwagę, że dziś mamy już tylko 12 % rolników, utrzymujących się głównie z rolnictwa poniżej 8 %, a na terenach wiejskich rolnicy to niespełna 30 %. Dlatego też należy uczynić wszystko, aby wzrosła nie tylko atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania, ale aby w przyszłości była to także atrakcyjność pracy. Temu będą służyły działania związane z tworzeniem miejsc pracy na wsi, z rozwojem usług i to nie tylko na rzecz rolników, ale także i innych mieszkańców wsi oraz mieszkańców miast.

Od wieków rolnictwo jest naturalnym strażnikiem środowiska naturalnego – podkreślił minister Marek Sawicki dodając – My, rolnicy, jak żadna inna grupa społeczno-zawodowa zdajemy sobie sprawę z tego, jak od jakości środowiska naturalnego zależy nasza przyszłość i nasza przyszła produkcja. Dlatego w tym programie działania o charakterze ekologicznym, działania o charakterze środowiskowym mają rzeczywiście swój ogromny udział.

Wiedząc o tym, że jesteśmy tylko czasowymi użytkownikami, dzierżawcami środowiska naturalnego od przyszłych pokoleń, musimy to środowisko w pełni produkcyjne pozostawić przyszłym pokoleniom po to, aby mogło się harmonijnie i dynamicznie rozwijać – powiedział minister Sawicki określając czwarte zadanie, jakie przyświecało konstruowaniu PROW na lata 2014-2020.

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na to, że przy opracowywaniu programu brało udział kilkadziesiąt osób, a głównym koordynatorem unijnych negocjacji była radca generalny Zofia Krzyżanowska.

Szczegóły PROW 2014-2020 omówił w formie prezentacji dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Dariusz Nieć.

Materiały z konferencji:

Materiał prasowy (.pdf 260,24 kB)

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT