Home Aktualności Przedłużenie dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

Przedłużenie dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku

0
0

W dniu 28 stycznia br. Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Fot. Masło

Fot. Masło

Na mocy ww. rozporządzenia mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania tych produktów został przedłużony do 30 września 2016 r. Potrzeba kontynuowania mechanizmu wynika z nadal pogarszającej się sytuacji cenowej na rynku mleka i prognoz utrzymania się presji cenowej w odniesieniu do masła i OMP w wyniku nierównowagi popytowo-podażowej. Polska poparła przedłużenie mechanizmu. Pomimo, że dotychczas w Polsce przedsiębiorcy w niewielkim stopniu korzystali z dopłat do prywatnego przechowywania masła i OMP (na poziomie 1,2% i 0,4% ogółem produktów skierowanych do magazynów w UE odpowiednio dla OMP i masła), należy oczekiwać, że dalsza realizacja mechanizmu poprzez czasowe ograniczenie nadwyżek produktów na rynku przyczyni się do poprawy i stabilizacji sytuacji rynkowej.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT