Home Artykuły Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?
Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?

0
0

Znaczne różnice między ceną działki budowlanej a działki rolnej sprawiają, że ta drugą cieszy się zdecydowanie większą popularnością ze strony osób marzących o nowym domu. Należy jednak podkreślić, że aby mieć prawo postawienia na niej jakiejkolwiek nieruchomości, należy ją odrolnić – wyłączyć z produkcji rolnej i przeobrazić w działkę budowlaną dającą więcej możliwości.

Konieczność stawienia czoła wielu obowiązkom wynikającym z procesu odrolnienia nie zniechęca zainteresowanych, ponieważ jak wskazują dane szacunkowe 1m2 działki rolnej (zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich, gdzie wbrew pozorom gruntów rolnych nie brakuje) kosztuje kilkukrotnie mniej niż 1m2 działki budowlanej. Jest to zatem wysiłek, który się opłaca inwestorom, którzy chętnie spoglądają w kierunku tych działek.

Jednak zanim do tego dojdzie należy wykazać się niemałą cierpliwością i spełnić kilka koniecznych warunków. Przy okazji, warto podkreślić, że nie każda działka jest możliwa do odrolnienia, a czasami cały proceder trwa nader długo. Prawodawstwo polskie w szczególnej pieczy zachowuje grunty rolne, z uwagi na:

 • strategiczny charakter rolnictwa w gospodarce krajowej,
 • możliwość naruszania przepisów o ochronie środowiska w związku z masowym odrolnianiem gruntów.

Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu rolnego należy ustalić, czy gmina, w której interesujący nas teren się znajduje posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

 • będącego aktem prawa miejscowego przyjmowanym w drodze uchwały,
 • sporządzany w zależności od obszaru, którego dotyczy – w gminach miejsko-wiejskich organem uprawnionym jest burmistrz, w przypadku wsi rolę tę pełni wójt, natomiast w przypadku większych miast jest to prezydent miasta,
 • którego celem jest określanie przeznaczenia danego terenu pod zabudowę i zagospodarowanie,
 • którego sporządzenie ma na celu określenie przepisów, w oparciu, o które wydawane będą decyzję administracyjne dotyczące poszczególnych gruntów znajdujących się na terenie gminy.

Jeżeli grunt rolny, który pragniemy nabyć został objęty planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego, to następnym ważnym krokiem powinno być złożenie wniosku dotyczącego zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany.

Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce nierzadko pojawiają się sytuacje, w których interesujący nas grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wpływa to istotnie na czas, w jakim rozpatrywany jest wspomniany wniosek o odrolnienie.

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany

Wniosek powinien zawierać:

 • prośbę o zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany,
 • dokładny opis celu na jaki grunt ma być przeznaczony – czy to ma być budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne czy też usługowe,
 • precyzyjne oznaczenie położenia gruntu,
 • powierzchnię działki,
 • oznaczenie jej klasy.

Koszty składania wniosku oraz czas jego rozpatrywania

Zarówno złożenie, jak i rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne. Jego przygotowanie wymaga wcześniejszego sprawdzenia, niektórych informacji w ewidencji gruntów rolnych. Kolejną ważną informację stanowi fakt, że w związku z tym, że brak jest przepisów regulujących czas i terminy rozpatrywania wniosku o odrolnienie gruntu, takie postępowanie może ciągnąć się latami. Do tej pory nie powołano do życia żadnych środków prawnych, którymi wnioskodawcy mogliby dyscyplinować gminy i przyspieszyć obrót spraw. Jest to problem wart podkreślenia, szczególnie dla osób, które spieszą się z budową własnego domu.

Wystąpienie o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Jeśli urzędnicy zgodzą się na odrolnie gruntu, następnym etapem jest skierowanie do starostwa powiatowego prośby o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej skomplikowane jest wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pochodzenia organicznego oraz mineralnego zaliczanych do klas: I, II, III, IIIa i IIIb. W tym przypadku starosta ma prawo odmówić wyłączenia.

Tymczasem, gleby pochodzenia mineralnego o klasach: IV, IVa, IVb, V i VI odrolnienia nie wymagają, ponieważ są one traktowane jako nieużytki i mają pozarolnicze przeznaczenie. W tym przypadku decyzja dotycząca prośby o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej nie może być odmowna. Ponadto, w przeciwieństwie do wniosku dotyczącego zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest odpłatne. Koszt uzależniony jest od:

 • klasy gruntu,
 • powierzchni działki,
 • wydajności z hektara,
 • obowiązującej ceny za tonę żyta (którą co roku ogłasza Główny Urząd Statystyczny).

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments