Home Aktualności Przewodniczący nowej grupy roboczej Copa-Cogeca ostrzegł, że w związku z początkową fazą stosowania nowej WPR w pierwszych latach obowiązywania reformy nie można niesprawiedliwie karać rolników i spółdzielni

Przewodniczący nowej grupy roboczej Copa-Cogeca ostrzegł, że w związku z początkową fazą stosowania nowej WPR w pierwszych latach obowiązywania reformy nie można niesprawiedliwie karać rolników i spółdzielni

0
0

Udo Hemmerling (DBV), przewodniczący nowej grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i
zazielenianie” Copa-Cogeca powiedział, że nowa wspólna polityka rolna (WPR) dopiero zaczyna
obowiązywać, w związku z czym Copa-Cogeca będzie domagać się, aby w 2015 r.
zagwarantowano, że rolnicy i spółdzielnie będą mieli czas na dostosowanie się i nie będą
niesprawiedliwie karani w pierwszych latach obowiązywania reformy.
„Zazielenianie okazuje się być dużym obciążeniem dla rolników, a ponadto nadal brakuje
odpowiedzi na podstawowe pytania dot. sposobu wdrażania nowych zasad. Bez nich natomiast
rolnikom bardzo trudno jest podjąć ważne decyzje związane z produkcją. Dziś trwają dopiero
prace nad finalizacją zasad wdrażania WPR na szczeblu krajowym. Wśród największych
trudności dla rolników i spółdzielni zidentyfikowano już nadmierną biurokrację w ramach WPR,
która hamuje innowacje i inwestycje. Dlatego też w pierwszych latach stosowania WPR ryzyko
wystąpienia niezamierzonych błędów będzie wysokie i pociągnie za sobą automatyczną redukcję
płatności. Zbyt późno już na dodatkowe wyjaśnianie zasad. Należy zapewnić pewną dozę
tolerancji w pierwszych latach w dziedzinie redukcji płatności z tytułu zazieleniania. Niezbędne
są wizyty w gospodarstwach mające na celu udzielanie porad i pomocy rolnikom w zakresie
poprawnego wdrażania zasad zazieleniania oraz umożliwiające im osiągnięcie oczekiwanych
korzyści środowiskowych” – dodał.
Następnie p. Hemmerling wyraził zadowolenie z rozpoczętego już przez komisarza Hogana
procesu szczegółowej kontroli ogółu przepisów dot. rolnictwa. Priorytetem dla Copa-Cogeca
będzie przyczynienie się do tych działań i zagwarantowanie powodzenia prób uproszczenia.
Ograniczenie biurokracji umożliwiłoby lepsze wykorzystanie czasu i zasobów na rzecz inwestycji,
wzrostu i zatrudnienia. Według niego uproszczenie nie może doprowadzić do zmiany
kompromisu politycznego ani zagrozić celom WPR.
Dodał też, że kluczową kwestią jest zagwarantowanie, że instrumenty zazieleniania nie będą
równoważne z wycofywaniem gruntów z produkcji. „Rolnikom bardzo trudno zrozumieć jest to,
że UE skłania się ku ograniczeniu produkcji w momencie, kiedy reszta świata koncentruje się na
jej zwiększeniu, aby sprostać rosnącemu popytowi” – powiedział na zakończenie p. Hemmerling.
Udo Hemmerling jest również zastępcą sekretarza generalnego DBV. Stanowiska
wiceprzewodniczących nowej grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazieleniania” Copa-
Cogeca objęli p. Henri Brichart, wiceprzewodniczący FNSEA i p. Gail Soutar, główny doradca
ds. gospodarczych i międzynarodowych z NFU Anglia i Walia.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT