Home Aktualności Rabobank i Copa-Cogeca: możliwości magazynowania zbóż i roślin oleistych są niewystarczające, potrzeba inwestycji w infrastrukturę

Rabobank i Copa-Cogeca: możliwości magazynowania zbóż i roślin oleistych są niewystarczające, potrzeba inwestycji w infrastrukturę

0
0

Nowe badanie Rabobanku i Copa-Cogeca pokazuje, że należy podwyższyć inwestycje w celu
poprawy infrastruktury i możliwości magazynowania w europejskim sektorze zbóż i roślin
oleistych.
Maksymalnie zwiększy to handel i umożliwi europejskim rolnikom prowadzącym produkcję
zwierzęcą lepszy dostęp do pasz. Według Copa-Cogeca istnieją tutaj olbrzymie możliwości
inwestycyjne, dlatego też odpowiednie projekty muszą znaleźć się w planie inwestycyjnym
p. Junckera o wartości 315 mld EUR.
Rabobank podkreślił, że unijny łańcuch dostaw zbóż i roślin oleistych oferuje wiele możliwości
inwestycyjnych. W 2014 r. zbiory zbóż były wyższe niż zwykle, a ponadto według prognoz nowej
Komisji tendencja ta będzie trwać do 2024 r. W tym roku UE stała się pierwszym rynkiem
eksportowym pszenicy na świecie, a w przyszłości będzie kamieniem węgielnym handlu.
Dzisiejsze możliwości magazynowania są niewystarczające i bez odpowiednich działań takie
pozostaną do 2024 r.
Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, powiedział: „Badanie to
pojawiło się w samą porę, biorąc pod uwagę tegoroczne rekordowe zbiory i trudności z
przepływem towarów, których spodziewamy się w przyszłej dekadzie. Tendencje produktywności
zbóż potwierdzają, że więcej towarów będzie transportowanych z zaplecza. Gracze muszą
rozwiązać aktualny problem wąskich gardeł w infrastrukturze magazynowania, aby wykorzystać
ten długoterminowy potencjał oraz maksymalnie zwiększyć przepływy handlowe na całym
świecie. Zdolności magazynowania wymagają strategii, aby rolnicy mogli skorzystać
z jednolitego rynku”.
Vito Martielli, analityk Rabobanku ds. zbóż i roślin oleistych, powiedział: „Europejska
infrastruktura logistyczna dla zbóż i roślin oleistych oferuje możliwości inwestycyjne. Europa
Wschodnia będzie najważniejszym obszarem wzrostu ze względu na uzysk i potencjał eksportu.
Oznacza to możliwości dla dużych graczy światowych i odbiorców z Europy Zachodniej, którzy
chcą urozmaicić swoje źródła dostaw. W Niemczech i we Francji wzrost będzie widoczny głównie
w ramach pochodzenia śródlądowego. Gracze o ambicjach ogólnoeuropejskich powinni
urozmaicić swoje źródła dostaw w Europie Wschodniej poprzez aktywa logistyczne, powinni być
obecni w państwach docelowych na południu Europy i wzmocnić dostawy śródlądowe w swoich
krajach”.
Dlatego też Copa-Cogeca apeluje do UE o zagwarantowanie uwzględnienia projektów w tej
dziedzinie w planie inwestycyjnym p. Junckera o wartości 315 mld EUR, jako że istnieje tutaj
olbrzymi potencjał stymulowania wzrostu i zatrudnienia w całym łańcuchu oraz ograniczenia 

bezrobocia. Copa-Cogeca jest zdania, że europejski sektor rolny musi być kluczowym elementem
tego planu, jako że odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu gospodarki, szczególnie na obszarach
wiejskich UE. Niemniej jednak, z 1 000 oczekujących już wniosków nieliczne odnoszą się do
rolnictwa. Należy to zmienić.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT