regulamin

Postanowienia ogólne Definicje Rodzaj i zakres usług elektronicznych Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych Tryb postępowania reklamacyjnego Własność intelektualna Postanowienia końcowe POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona www.portalwysokichplonow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.portalwysokichplonow.pl, zasady … Czytaj dalej regulamin