Home Aktualności Rekompensaty za podlaskie świnie za niskie

Rekompensaty za podlaskie świnie za niskie

0
0

W Ministerstwie Rolnictwa dobiegają końca prace nad oczekiwanym przez podlaskich rolników rozporządzeniem w sprawie rekompensat za rezygnacje z utrzymywania świń w związku z ASF.Opiniując przekazany do konsultacji projekt (pdf_Projekt_rekompensat.pdf) Zarząd negatywnie ocenił proponowane w nim zasady i stawki rekompensat. Zdaniem Zarządu w projekcie nie zostały w pełni uwzględnione derogacje zawarte w art. 57 ustawie o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dla Ministra Rolnictwa, co do warunków wypłacania rekompensat. Zarząd szczególnie zwrócił uwagę na oferowana wysokość rekompensaty, jaką miały by otrzymywać rolnicy z Podlasia. Zdaniem KRIR proponowana wysokość rekompensaty 100zł rocznie za sztukę –zrekompensuje być może, poniesione straty za zaprzestanie produkcji, jedynie dla gospodarstw prowadzących tucz, szczególnie w systemie nakładczym. Natomiast jest zdecydowanie za niska dla pozostałych grup gospodarstw, w tym również dla osób i gospodarstw utrzymujących świnie na potrzeby własne

 Zarząd KRIR oczekuje że MRiRW dokona istotnych zmian w projekcie, w celu ;
1. Zróżnicowania stawek rekompensat – ze względu na system produkcji w zależności od typu gospodarstw, grup technologicznych jak ilości utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie, z uwzględnieniem podziału m.in. na
–  tuczarnie,
–  system zamknięty,
– hodowle zarodowe i reprodukcyjne
- oraz gospodarstwa utrzymujące świnie na własne potrzeby w tym utrzymujące pojedyncze świnie bez obowiązku rejestracji w systemie IRZ,

jak również na;

2. Zmianę terminu, składania wniosku o wypłatę drugiej i następnych części rekompensaty na wcześniejszy – obecny projekt dopuszcza składanie wniosków dopiero po 15 maja.

(pdfPismo_KRIR_do_MRiRW_.pdf )

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT