Home Artykuły Rolnictwo w 2019 roku – Polska i świat
Rolnictwo w 2019 roku – Polska i świat

Rolnictwo w 2019 roku – Polska i świat

0
0

W nadchodzącym roku rolnictwo czeka kilka zmian, które będą miały wpływ na opłacalność prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jednak jednoznaczna prognoza co do najbliższych miesięcy nie jest możliwa, z uwagi między innymi na problem z ASF, czy warunki atmosferyczne, które mają wpływ na rolnictwo, i które są nieprzewidywalne.

Zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowe prawo, zgodnie, z którym stawka zwrotu podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywane do produkcji rolniczej wzrosła do 100 złotych za 1 ha. Ponadto gospodarstwa specjalizujące się w hodowli bydła będą mogły uzyskać 30 zł do 1 DJP bydła. Zaproponowane w ustawie zmiany mają przyczynić się do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych. Jest to bardzo ważna zmiana, ponieważ w ostatnich latach doszło do wzrostu kosztów produkcji rolnej, wliczając w to koszty związane z wykorzystaniem paliwa. Zauważono, że z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. Sytuację rolników pogarsza fakt, że wzrostowi kosztów produkcji towarzyszy spadek cen produktów rolnych, jakie uzyskują producenci rolni z ich sprzedaży. Wszystko to sprawia, że produkcja rolna staje się nieopłacalna.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego pozostają bez zmian:

  • Pierwszy termin – od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.,
  • Drugi termin – od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) będącymi dowodem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Większe możliwości gospodarzy w zakresie rolniczego handlu detalicznego

Od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego. Dzięki zmianom w tej kwestii zarówno rolnicy jak i przetwórcy będą mieli możliwość skorzystania z opodatkowania 2 proc. ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży określonych produktów roślinnych i zwierzęcych, które zostały przetworzone w sposób inny niż przemysłowy. Podwyższeniu uległy kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł (do tej pory było 20 tys. zł).

Susza w 2018 r. a ceny żywności w 2019 r.

W 2019 roku możemy spodziewać się szybszego tempa wzrostu cen żywności niż w latach ubiegłych. Najbardziej wzrosną ceny pieczywa, produktów zbożowych i warzyw. Jest to wynikiem niższych zbiorów w Polsce i w Europie spowodowanych suszą z 2018 roku. Szacuje się, że w Polsce inflacja cen żywności zwiększy się w 2019 r. do 2,7% r/r.

Zdaniem specjalistów pieczywo i produkty zbożowe już wiosną mogą podrożeć nawet o ok. 7% r/r. Tymczasem po żniwach, tzn. w II połowie 2019 roku, ceny pieczywa będą rosły znacznie wolniej. Ma to związek z prognozowanymi spadkami cen zbóż. Ponadto w 2019 roku, szczególnie w pierwszej jego połowie, droższe niż w 2018 r., będą warzywa polowe. Więcej będziemy płacić za marchew, cebulę oraz ziemniaki. W tym okresie przewiduje się rekordowe ceny pietruszki.

W związku z tym, że w przyszłym sezonie plony warzyw polowych będą podobne do średniej z ostatnich latach, w 2019 r. przeciętne ceny warzyw będą o ok. 3-5 proc. wyższe niż w roku ubiegłym.

Pogłowie świń

Prognozuje się, że pogłowie trzody chlewnej w Polsce w 2019 r. może spaść jeszcze bardziej niż miało to miejsce w 2018 r. Zaistniała sytuacja związana jest bezpośrednio z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń, konsekwencjami gospodarczymi jakie niesie ze sobą ta choroba, zarówno w skali kraju, jak i w UE. Według IERiGŻ pogłowie świń w czerwcu 2019 r. zmniejszy się o 4-5 proc. r/r. Uważa się, że może to być czynnikiem wspierającym zakupy na rynku zewnętrznym. Zdaniem specjalistów w 2019 r. import mięsa wieprzowego do Polski prawdopodobnie będzie kontynuował tendencję wzrostową.

Rynek mleka w 2019 r. w UE

Według najnowszych prognoz dostawy mleka w Unii Europejskiej od grudnia 2018 do kwietnia 2019 roku ulegną zmniejszeniu o 1,0 proc., prawdopodobnie wyniosą od 0,7 do 0,8 mln ton. W tym okresie wyprodukowane ma być 630 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, czyli 70 tys. ton mniej niż rok wcześniej.

Odbudowa światowych zapasów pszenicy

Światowa produkcja zbóż w nadchodzącym sezonie będzie większa niż przewidywano wcześniej. Wyniesie ona ok. 2072 mln t. Należy również zwrócić uwagę na pierwsze szacunki zasiewów pszenicy na półkuli północnej na sezon 2019/2020, które zwiększą się po raz pierwszy od 4 lat. Utrzymujące się wysokie ceny pszenicy sprzyjają większej powierzchni zasiewów. Przy założeniu przeciętnych warunków agrometeorologicznych w nadchodzącym sezonie najprawdopodobniej dojdzie do odbudowy światowych zapasów pszenicy, co będzie miało negatywny wpływ na jej ceny.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments