Home Aktualności Rolnictwo i rozwój wsi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rolnictwo i rozwój wsi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

0
0

Konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi to temat konferencji prasowej zorganizowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki i dyrektor Dep. Strategii Analiz i Rozwoju Waldemar Guba

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki i dyrektor Dep. Strategii Analiz i Rozwoju Waldemar Guba

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z pozostałymi resortami przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Strategia ta przedstawia nowy model rozwoju, którego celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.

Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na ich zamieszkania.

 – Po raz pierwszy odpowiedzialność za rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa bierze cały rząd – powiedział minister Krzysztof Jurgiel informując o zagadnieniach jakie zostały zgłoszone przez resort do tego dokumentu.

Minister zachęcał, aby do konsultacji włączyli się rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich.

– Mamy dwa miesiące na przedyskutowanie strategii w rolniczych środowiskach. Wnioski i uwagi jakie wypłyną z tej dyskusji mają szanse na uwzględnienie w tym dokumencie – zaznaczył minister Jurgiel. Poinformował, że rząd ma przyjąć Strategię w październiku br. Podkreślił, że współpraca przy opracowaniu dokumentu jest bardzo dobra. W ramach zespołu opracowującego dokumentu został powołany specjalny podkomitet do spraw monitoringu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, który w swoich działaniach będzie uwzględniał zarówno zagadnienia finansowe, jak i gospodarcze.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przypomniał, że Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne dokumentu 29 lipca br., które będą prowadzone przez sierpień i wrzesień.

– My rozpoczynamy dziś konsultacje dotyczące części rolnictwa obszarów wiejskich – powiedział wiceminister Zarudzki i dodał, że przygotowywany dokument jest swoistym wprowadzeniem rolnictwa do polityki spójności i polityki rozwoju całego kraju.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w konsultacjach i przesyłania do 30 września 2016 r. opinii i sugestii, które przyczynią się do właściwego zaprojektowania w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” rozwoju wsi i rolnictwa. Kopię korespondencji w tym zakresie prosimy przesyłać również do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą listowną lub elektronicznie na adres strategia@minrol.gov.pl.

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-wizja-rozwoju-polski/

Odnośnik otwierany w nowym oknie Prezentacja z konferencji (.pdf 2,32 MB)

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT