Home Aktualności Rolnicy aktywni na spotkaniach z ANR
Rolnicy aktywni na spotkaniach z ANR

Rolnicy aktywni na spotkaniach z ANR

0
0

9 stycznia br. w Nowej Cerekwi (gm. Kietrz) odbyło się spotkanie kierownictwa Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i Izby Rolniczej w Opolu z rolnikami powiatu głubczyckiego. Było to jedno z cyklu planowanych spotkań poświęconych problemom rolnictwa w regionie opolskim.

Styczeń, to bardzo dobry czas na organizowanie tego typu spotkań. Z jednej strony można podsumować działania, jakie były prowadzone w minionym roku oraz przedstawić plany na najbliższe miesiące, z drugiej zaś natężenie prac w gospodarstwach rolnych jest dużo mniejsze niż w innych okresach, dlatego rolnicy mają czas, aby w nich uczestniczyć.

W spotkaniu w Nowej Cerekwi obok Agencji Nieruchomości Rolnych, którą reprezentowali m. in. Piotr Semak, Dyrektor OT w Opolu i Mirosław Borzym, Zastępca Dyrektora uczestniczyli także przedstawiciele rolniczych związków z regionu opolskiego.

Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała rolników m.in. o wynikach sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych w 2016 r. oraz o stanie Zasobu w opolskim oddziale. W Zasobie WRSP Oddział ANR w Opolu ma ok. 88 tys. ha, w tym ponad 65 tys. ha w dzierżawie, a 17 tys. ha czeka na rozdysponowanie. W 2016 r. oddział zorganizował ok. 1500 przetargów, w tym ok. 550 na sprzedaż gruntów rolnych i prawie 1000 na dzierżawę. Na przetargach tych w całym 2016 r. sprzedał ponad 400 ha gruntów rolnych i ponad 2300 ha wydzierżawił.

Przedstawiciele Agencji poinformowali rolników, na jakim etapie są negocjacje prowadzone przez opolski oddział z dzierżawcą władającym dużym areałem gruntów na terenie powiatu głubczyckiego. Podczas spotkania dużo miejsca poświęcono nowym zasadom w obrocie ziemią rolną obowiązującym od kwietnia 2016 r. Oddział Terenowy ANR w Opolu przedstawił także plany do zrealizowania w bieżącym roku. Zamierza on wydzierżawić ok. 2,5 tys. ha gruntów rolnych oraz sprzedać ponad 800 ha.

Spotkania w terenie są dobrze ocenianą przez rolników formą kontaktu, gdyż umożliwiają im uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytania dotyczące m.in.: przedłużania umów dzierżawy, wysokości czynszów dzierżawnych czy sposobów ich wyliczania.

Źródło: ANR

Facebook Comments Box